Wyróżnione funkcje

Większa wydajność

Udostępnia nowe funkcje ułatwiające programistom i pracownikom działu wsparcia dostarczanie odpornych aplikacji opartych na serwerze Db2. Udoskonalenia obejmują zaawansowaną instrukcję SQL MERGE, znaczące zwiększenie możliwości zarządzania danymi czasowymi oraz szerszy zakres opcji dynamicznej modyfikacji schematu.

Obsługa urządzeń mobilnych i internetu rzeczy

Obsługuje SQL w modelu usługowym (SQLaaS) za pośrednictwem architektury RESTful. Oferuje zaawansowaną obsługę obciążeń chmurowych i mobilnych. Zwiększa maksymalny rozmiar tabeli z 16 TB do 4 PB i wykorzystuje technologię interfejsów RESTful API.

Udostępnianie i zarządzanie w chmurze

Błyskawicznie udostępnia środowiska na potrzeby wdrażania obciążeń i przekazywania zasobów do współużytkowanej puli. Zapewnia bezpośredni dostęp do zasobów obliczeniowych systemu z/OS. Tworzy niestandardowe katalogi usług i wywołuje nowe funkcje za pomocą interfejsu WWW użytkownika.

Ciągłe doskonalenie

Dostarcza nowe możliwości i ulepszenia w pojedynczym strumieniu usług, gdy tylko stają się one dostępne. Korzystaj z nowych funkcji i ulepszeń jeszcze wcześniej, bez konieczności czekania na publikację pełnych wersji produktów.