Przegląd

IBM zajmuje drugie miejsce pod względem liczby zastosowań sieci danych

Przeczytaj raport firmy Gartner na rok 2021 dotyczący kluczowych funkcji dla narzędzi do integracji danych.

Wdrożenia u klientów

Opinie

Ile można zaoszczędzić dzięki aktualizacji?

Zapoznaj się z oceną wartości biznesowej, aby uzyskać informacje na temat oszczędności oferowanych przez rozwiązanie DataStage for IBM Cloud Pak for Data.

Cechy

Kluczowe cechy i funkcje DataStage

Zwiększenie wydajności mechanizmów sztucznej inteligencji dzięki wiarygodnym danym

Pełny wachlarz usług w dziedzinie danych i sztucznej inteligencji

Zarządzanie cyklem życia danych i analiz na platformie IBM Cloud Pak for Data. Usługi obejmują analitykę wielkich zbiorów danych, przesyłanie komunikatów o wydarzeniach, wirtualizację danych i hurtownie danych.

Równoważenie obciążeń i mechanizmy równoległe

Przetwarzanie danych na dużą skalę poprzez optymalizację wydajności ETL przy użyciu najlepszych w swojej klasie mechanizmów równoległych i równoważenie obciążenia maksymalizujące przepustowość.

Obsługa metadanych na potrzeby opartego na strategii dostępu do danych

Chroń poufne dane poprzez wymianę metadanych przy użyciu IBM Watson® Knowledge Catalog. Sprawdź rodowód danych, aby zobaczyć przepływ danych w ramach procesów przekształcania i integracji.

Zautomatyzowane potoki dostarczania dla produkcji

Automatyzacja procesów ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) od projektowania przez testowanie aż do produkcji i pomoc w redukcji kosztów programowania.

Obszerny zestaw gotowych konektorów i etapów

Wykorzystanie gotowych konektorów i etapów do przenoszenia danych między wielochmurowymi źródłami i hurtowniami danych, takimi jak IBM Netezza® i IBM Db2® Warehouse on Cloud.

IBM DataStage Flow Designer

Zwiększenie produktywności programistów dzięki projektowaniu wspomaganemu przez proces uczenia maszynowego w ramach przyjaznego dla użytkownika interfejsu, co przekłada się na redukcję kosztu prac programistycznych.

Jakość danych w ruchu

Dostarczanie poufnych danych za pomocą IBM InfoSphere® QualityStage® w celu automatycznego rozwiązywania problemów dotyczących jakości, gdy dane są pobierane przez środowiska docelowe.

Automatyczne wykrywanie awarii

Zmniejszenie nakładu pracy związanej z zarządzaniem infrastrukturą o 65%–85%² umożliwiające użytkownikom skupienie się na ważniejszych zadaniach.

Szablony zadań wielokrotnego użytku

Automatyczne generowanie zadań i stosowanie niestandardowych reguł do wymuszania wzorców.

Zmodernizuj istniejące możliwości dzięki rozwiązaniu IBM DataStage for IBM Cloud Pak for Data oferującemu dostarczanie danych oparte na sztucznej inteligencji – w dowolnym miejscu

Ilustracje przedstawiające produkt

Współpraca

Zrzut ekranu przedstawiający przepływ w rozwiązaniu DataStage

Współpraca

Wykonuj zadania ze współpracownikami w przepływach DataStage i kontroluj dostęp do projektów.

Tworzenie potoków danych

Zrzut ekranu przedstawiający właściwości scalania

Tworzenie potoków danych

Sprawnie wykonuj zadania związane z integracją danych w środowisku bezkodowym/niskokodowym z przyjaznym interfejsem użytkownika. Setki gotowych funkcji i konektorów skracają czas programowania oraz poprawiają spójność projektu i wdrożenia.

Automatyczne równoważenie obciążenia

Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły uruchomienia zadania w widoku strategii klienta ubezpieczeniowego.

Automatyczne równoważenie obciążenia

Rozwiązanie DataStage zawiera najlepszy w swojej klasie, wysoce skalowalny mechanizm przetwarzania równoległego, który przetwarza znaczne ilości danych. Wbudowane automatyczne równoważenie obciążenia zapewnia wysoką wydajność i elastyczne zarządzanie zasobami obliczeniowym.

Połączenia, integracja

Zrzut ekranu przedstawiający tabelę z danymi o kierowcach z polisą ubezpieczeniową

Połączenia i punkty integracji platformy

Przyspiesz operacje DataOps, korzystając z połączeń platformy współużytkowanej i integracji z innymi produktami w ramach rozwiązania IBM Cloud Pak for Data, w tym z usługami z zakresu wirtualizacji danych, zarządzania, inteligentnej analizy danych oraz analityki danych.

Co nowego

Najważniejsze pytania dotyczące modernizacji DataStage

Zapoznaj się z odpowiedziami na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących modernizacji DataStage na platformie IBM Cloud Pak for Data.

Jak uzyskać więcej korzyści z IBM DataStage

Dowiedz się, jak zwiększyć produktywność dzięki szybszemu łączeniu się z nowymi źródłami i elementami docelowymi podczas budowania zadań ETL.

IBM liderem w dziedzinie narzędzi do integracji danych

Zobacz raport Gartner 2021 Magic Quadrant dotyczący narzędzi do integracji danych.

IBM Cloud Pak for Data

Otwarta, skalowalna platforma danych i sztuczna inteligencja działająca w dowolnej chmurze

IBM InfoSphere® Information Server Enterprise Edition

Kompleksowa platforma integracji danych, która ułatwia czyszczenie, monitorowanie, przekształcanie i dostarczanie danych wysokiej jakości.

IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration

Narzędzie do wyodrębniania i przekształcania danych w dowolnym stylu i ładowania ich do dowolnego systemu

¹ Na podstawie wewnętrznej analizy danych klientów firmy IBM. Wyniki poszczególnych klientów mogą się różnić. ² Forrester, Nowa technologia: prognozowany łączny wpływ ekonomiczny IBM Cloud Pak For Data (PDF, 1,3 MB), luty 2020 r.