Jak różne branże korzystają z produktu IBM® DataStage®

Bankowość i finanse

Bankowość i finanse

Analiza danych pochodzących z dowolnych istniejących źródeł danych i świadczenie lepszych usług klientom dzięki nowoczesnym aplikacjom. Zarządzanie ryzykiem, redukcja kosztów i efektywność operacyjna uzyskana za pomocą wiarygodnych danych.

Służba zdrowia

Służba zdrowia

Budowa sieci danych na potrzeby kompilacji danych klinicznych, genomowych, radiologicznych i obrazowych, zapewniająca szybki dostęp do cennych spostrzeżeń oraz dostępność terapii dla pacjenta, leczenia kohortowego i analiz ogólnego zdrowia populacji.

Handel detaliczny i rynek produktów konsumenckich

Handel detaliczny i rynek produktów konsumenckich

Przejście na platformę chmurową poprzez połączenie rozproszonych terminali kasowych (POS), magazynów oraz baz danych operacyjnych. Migracja i skalowanie obciążeń lokalnych w ramach rozwiązania w dziedzinie chmury hybrydowej.

Energetyka i usługi publiczne

Energetyka i usługi publiczne

Integrowanie, oczyszczanie i analizowanie indeksów cenowych oraz prognozowanie danych z rozproszonych źródeł, pozwalające na szybkie i precyzyjne raportowanie informacji kluczowym interesariuszom.

Sektor biomedyczny

Sektor biomedyczny

Obniżenie kosztów operacyjnych i możliwość raportowania BI dzięki konsolidacji systemów biznesowych; jedno źródło odniesienia w centralnej hurtowni danych dla danych związanych z magazynowaniem, logistyką i sprzedażą.