Cechy produktu DataPower Gateway

Bezpieczna brama dla interfejsów API

IBM DataPower® Gateway służy jako sprawdzona, bezpieczna brama dla interfejsów API klasy korporacyjnej dostępna w wielu formach. Rozwiązanie zapewnia wysoce wydajną i skalowalną bramę z zestawem wbudowanych strategii umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie ruchem sieciowym i mediację. Strategie bezpieczeństwa służą do ochrony przed zagrożeniami, weryfikacji użytkowników, zarządzania ruchem sieciowym i wielu innych zadań. Rozwiązanie działa również jako brama interfejsu API dla czołowego na rynku rozwiązania IBM API Connect™.

Brama zabezpieczająca klasy korporacyjnej

Rozwiązanie IBM DataPower Gateway oferuje zabezpieczenia korporacyjne gwarantujące najwyższą klasę bezpieczeństwa niezbędną do obsługi newralgicznych aplikacji korporacyjnych. Łączy w sobie efektywną akcelerację sprzętową z uproszczonym wdrażaniem i możliwością zarządzania przedsiębiorstwem w trybie ciągłym. Ponadto obejmuje wysoce skalowalne odwrotne proxy zapewniające kontrolę dostępu użytkowników i obsługujące pojedyncze logowanie przez interfejs WWW, a także realizuje kontekstowe egzekwowanie strategii dostępu z rozwiązania IBM Security Access Manager for Mobile.

Uproszczona integracja

Urządzenie zapewnia szybką transformację komunikatów przesyłanych w konfiguracji każdy z każdym, pełni rolę mostu dla protokołów transportowych, obsługuje połączenia z bazami danych, komunikację w środowiskach mainframe i kierowanie komunikatów na podstawie treści — by zawsze szybko i bezpiecznie komunikować konsumentów usług z ich dostawcami. Umożliwia sterowanie ruchem — w tym elastyczne ograniczanie przepustowości i egzekwowanie umów SLA. Wykorzystuje zaawansowany routing, inteligentny rozkład obciążenia oraz szybko działające funkcje transformacyjne plików XML, JSON i binarnych.

Ograniczone koszty i mniejsza złożoność

IBM DataPower Gateway może uprościć kosztowne, złożone połączenia i integracje punkt-punkt, ochronę aplikacji i danych oraz zarządzanie interfejsami API, bezpieczeństwem i mobilnością w przedsiębiorstwie dzięki pojedynczej, dającej się szybko wdrożyć bramie. Pojedyncze, spójne i oparte na konfiguracji podejście do bezpieczeństwa i integracji pomaga w uproszczeniu topologii, ograniczeniu kosztów tworzenia oprogramowania oraz uproszczeniu działań operacyjnych, co przekłada się na oszczędności i mniejsze ryzyko.

Większa przenośność i łatwiejsze skalowanie

Urządzenie zapewnia większą elastyczność wdrażania zarówno w środowiskach lokalnych, jak i środowiskach wielochmurowych lub hybrydowych. Rozwiązanie IBM DataPower oferuje te same funkcje w postaci bramy fizycznej lub wirtualnej. Można je wdrożyć na platformie IBM Bluemix®, Amazon EC2, Microsoft Azure lub IBM SoftLayer®, a także uruchamiać w systemach Red Hat lub Ubuntu w dowolnym środowisku, w tym na platformach fizycznych, wirtualnych i chmurowych. Usługa Secure Gateway Service zapewnia bezpieczeństwo usługom chmurowym Bluemix i lokalnym aplikacjom przedsiębiorstwa.

Inteligentne spostrzeżenia i rozwiązywanie problemów

Panel operacyjny IBM DataPower Operations Dashboard pozwala przyspieszyć diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Ta zaawansowana konsola operacyjna zapewnia widoczność transakcji w czasie bliskim rzeczywistemu oraz centralizację działań, umożliwiając szybsze określanie problemów i zwiększanie odporności operacyjnej. Urządzenie pomaga również zachować zgodność z przepisami oraz zarządzać umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA) dzięki raportom (w tym raportom rozliczeniowym), które gwarantują spełnienie warunków umów SLA. Pozwala także na przeglądanie zdarzeń istotnych dla bezpieczeństwa oraz konfiguracji.

Rozpocznij pracę z IBM DataPower Gateway w kilka minut

Bezpłatnie skorzystaj z rozwiązania DataPower Gateway na platformie Docker w serwisie IBM Developer Hub, aby móc je ocenić, wykazać jego przydatność i wykonać testy jednostkowe.