Dane techniczne

IBM Spectrum Protect Suite w skrócie

Komponenty serwera kopii zapasowych
IBM Spectrum ProtectAutomatyzuje tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, obsługuje wiele różnych platform i urządzeń pamięci masowej, ogranicza objętość przechowywanych informacji i prowadzi katalog zabezpieczonych danych.
IBM Spectrum Protect PlusUmożliwia niemal natychmiastowe odzyskiwanie, replikowanie, powtórne wykorzystywanie i samodzielne obsługiwanie maszyn wirtualnych, systemów plików Windows®, baz danych, aplikacji i kontenerów w środowiskach chmury hybrydowej.
IBM Spectrum Protect Extended EditionDodaje funkcje zarządzania usuwaniem skutków katastrofy, opcje replikacji węzłów i tworzenia kopii zapasowych, możliwość wykorzystywania protokołu Network Data Management Protocol (NDMP) oraz obsługę wielu różnych bibliotek taśmowych.
IBM Spectrum Protect Operations CenterPozwala uzyskać szybki wgląd w środowisko ochrony danych, monitoruje szereg serwerów i wykonuje zadania administracyjne, upraszczając w ten sposób codzienne działania i opracowywanie raportów, a jednocześnie skracając czas rozwiązywania problemów.
IBM Spectrum Protect High Speed Data TransferZwiększa przepustowość replikacji w sieciach rozległych (WAN) charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami opóźnień i utraty pakietów.
IBM Spectrum Protect for Data RetentionUmożliwia długotrwałe przechowywanie rekordów, a do tego oferuje elastyczny mechanizm wstrzymywania i wznawiania przetwarzania.
IBM Spectrum Protect for SANPozwala podłączonym do sieci SAN serwerom IBM Spectrum Protect i systemom użytkowników łączyć się z systemami pamięci masowych za pośrednictwem interfejsów Fibre Channel na potrzeby tworzenia kopii zapasowych.

 

Agent tworzenia kopii zapasowych przeznaczony dla środowisk wirtualnych i aplikacji podstawowych: zapewnia wysoką wydajność oraz możliwość tworzenia kopii zapasowych online i ich elastycznego odtwarzania, co przekłada się na wyższy poziom dostępności aplikacji.

IBM Spectrum Protect for Virtual EnvironmentsDziała z serwerami wirtualnymi VMware i Microsoft Hyper-V oraz utrzymywanymi w nich aplikacjami.
IBM Spectrum Protect for MailDziała z rozwiązaniami HCL Domino® i Microsoft Exchange.
IBM Spectrum Protect for DatabasesDziała z rozwiązaniami Oracle i Microsoft SQL Server. Serwery IBM Spectrum Protect umożliwiają tworzenie kopii zapasowych baz danych IBM Db2 i IBM Informix online. Oznacza to, że w celu przygotowania kopii zapasowych tych baz danych produktu IBM Spectrum Protect for Databases nie trzeba instalować. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji produktówDb2iInformix.
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource PlanningDziała z rozwiązaniami SAP i SAP HANA.

 

Zarządzanie obrazami stanu

IBM Spectrum Protect SnapshotUmożliwia zarządzanie wspomaganym sprzętowo tworzeniem i odtwarzaniem obrazów stanu uwzględniających specyfikę aplikacji w większości głównych systemów pamięci masowych IBM i innych dostawców.

 

Ciągła ochrona danych

IBM Spectrum Protect for WorkstationsUmożliwia regularne, zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych stacji roboczych na komputerach i laptopach z systemami operacyjnymi Windows.

 

Hierarchiczne zarządzanie pamięcią (HSM): umożliwia opartą na strategiach migrację nieaktywnych danych do pamięci taśmowej, pozostawiając strukturę katalogu na dysku. Dzięki temu użytkownicy nadal uzyskują dostęp do plików w ten sam sposób.

IBM Spectrum Protect HSM for WindowsObsługuje dane systemu Windows
IBM Spectrum Protect for Space ManagementObsługuje dane systemów AIX i Linux

 

 IBM Spectrum Protect Suite — Front EndIBM Spectrum Protect Suite
Dostępne komponenty  
IBM Spectrum ProtectExtended EditionExtended Edition
IBM Spectrum Protect Snapshot
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments
IBM Spectrum Protect for Mail
IBM Spectrum Protect for Databases
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning
IBM Spectrum Protect backup-archive client for file systems
IBM Spectrum Protect for Storage Area Networks
IBM Spectrum Protect for Space Management
IBM Spectrum Protect Plus

 

Plan licencyjny

  
Wg objętości danych

Licencja w cenie określanej według objętości danych chronionych przez produkty wchodzące w skład pakietu. 

*Licencja IBM Spectrum Protect Plus w cenie zależnej od maszyn wirtualnych lub objętości danych — obowiązuje prosty współczynnik konwersji na terabajty (TB).

Licencja w cenie określanej według objętości danych dotyczy ilości zarządzanych danych kopii zapasowych, mierzonej dopiero po zastosowaniu deduplikacji i innych funkcji zmniejszających objętość danych.

*Licencja IBM Spectrum Protect Plus w cenie zależnej od maszyn wirtualnych lub objętości danych — obowiązuje prosty współczynnik konwersji na terabajty (TB).

Wg modeluLicencja bezterminowa

Licencja bezterminowa

Licencja użytkowa

Licencja na okres zobowiązania

Produkty Entry (obowiązują pewne ograniczenia)IBM Spectrum Protect Suite Entry — Front EndIBM Spectrum Protect Suite Entry
Moc obliczeniowa100 TB zarządzanych danych kopii zapasowych; ilość określana według objętości danych chronionych przez produkty wchodzące w skład pakietu.100 TB zarządzanych danych kopii zapasowych; ilość mierzona dopiero po zastosowaniu deduplikacji i innych funkcji zmniejszających objętość danych.

 

Opcjonalne dodatki/produkty do kupienia osobno
IBM Spectrum Protect Plus for Microsoft Office 365Umożliwia tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych w rozwiązaniach Microsoft Exchange Online i Microsoft OneDrive. Zapewnia wyższą efektywność operacyjną i pomaga dbać o zgodność z przepisami oraz przyjętymi strategiami, odpowiednio zarządzając skrzynkami pocztowymi, kalendarzami, kontaktami i folderami współużytkowanymi Microsoft Office 365 oraz czasem przechowywania tych elementów w ramach kompleksowego rozwiązania do ochrony danych.
IBM Spectrum Protect Suite — Archive OptionPozwala obniżyć cenę długoterminowego przechowywania danych na taśmach lub wirtualnych bibliotekach taśm.
IBM Spectrum Protect Suite — Cloud Object Storage OptionPozwala obniżyć koszty używania pamięci masowej IBM Cloud Object Storage stosowanej do przechowywania danych kopii zapasowych i archiwalnych.