Najważniejsze cechy

Usprawnione zarządzanie rozproszoną infrastrukturą

Scentralizowane monitorowanie i zarządzanie konfiguracją umożliwia wgląd w transfery plików i procesy B2B w całej obsługiwanej infrastrukturze w obrębie sieci. Widoki serwera możesz korelować z logiką operacyjną. Definiuj harmonogramy, procesy, nazwy plików i inne metadane za pośrednictwem uproszczonego, graficznego interfejsu użytkownika. Możesz też określać role użytkowników i funkcje bezpieczeństwa.

Wyższy poziom zadowolenia klientów dzięki transparentności

Zapewniaj kontaktom LOB możliwość proaktywnego wglądu w zdarzenia, które mają wpływ na umowy dotyczące poziomu usług (SLA), oferując: dostęp do przeglądarki WWW ze szczegółowymi panelami kontrolnymi, alertami i powiadomieniami o awariach procesów i problemach, opcję wyświetlania informacji o problemie za pomocą jednego kliknięcia oraz funkcje tworzenia reguł w oparciu o bieżące zapytanie.

Lepszy nadzór i większa zgodność dzięki monitorowaniu

Rozwiązanie umożliwia ciągłe monitorowanie i otrzymywanie powiadomień w czasie bliskim rzeczywistemu. Konsoliduj i normalizuj dane o transferach plików i procesach z zarządzanych serwerów w jednej bazie danych SQL. Dostępne możliwości obejmują także wbudowane opcje raportowania na potrzeby audytów operacyjnych oraz dowody zawarcia transakcji.

Wspólny zunifikowany interfejs

Scentralizowany interfejs umożliwia tworzenie i usuwanie obiektów konfiguracji oraz modyfikowanie wielu serwerów na różnych platformach. Oferuje także sprawdzanie składni i wyszukiwanie pełnotekstowe w celu usprawnienia zarządzania.

Mniej błędów i przestojów dzięki kontroli wersji

Utrzymuje odrębne wersje obiektów, które można zachowywać w celach kontrolnych lub odtwarzać, a ponadto prowadzi zapis kontrolny dokumentujący zmiany w obiektach konfiguracji, wraz z informacjami o tym, kto dokonał zmian.

Narzędzia do zarządzania strategią bezpieczeństwa zwiększające zgodność

Umożliwia przypisywanie uprawnień użytkowników i pełnomocnictw do serwerów, a ponadto oferuje chronione szablony obiektów konfiguracji, które mogą być porównywane z konfiguracjami różnych serwerów i platform.

Przykładowe obrazy

Zobacz także

IBM Sterling Connect:Direct

Niezawodne i w pełni bezpieczne przesyłanie plików z punktu do punktu.

IBM Sterling File Gateway

Zarządza transferami plików, które przekraczają brzeg sieci, za pomocą scentralizowanej bramy.

IBM Sterling Secure Proxy

Bezpieczny dostęp do sieci Twojego przedsiębiorstwa dla zaufanych partnerów.

IBM Sterling B2B Integrator

Pojedyncza, skalowalna i bezpieczna platforma integracji B2B.

IBM Sterling Control Center Director

Scentralizowane aktualizowanie i konfigurowanie węzłów IBM Sterling Connect:Direct.