Najważniejsze cechy

Usprawnione zarządzanie rozproszoną infrastrukturą

Scentralizowane monitorowanie i zarządzanie konfiguracją umożliwia wgląd w transfery plików i procesy B2B w całej obsługiwanej infrastrukturze w obrębie sieci. Widoki serwera możesz korelować z logiką operacyjną. Definiuj harmonogramy, procesy, nazwy plików i inne metadane za pośrednictwem uproszczonego, graficznego interfejsu użytkownika. Możesz też określać role użytkowników i funkcje bezpieczeństwa.

Wyższy poziom zadowolenia klientów dzięki transparentności

Zapewniaj użytkownikom biznesowym możliwość proaktywnego wglądu w zdarzenia, które mają wpływ na umowy dotyczące poziomu usług (SLA), oferując: dostęp do przeglądarki WWW ze szczegółowymi panelami kontrolnymi, alertami i powiadomieniami o awariach procesów i problemach, opcję wyświetlania informacji o problemie za pomocą jednego kliknięcia oraz funkcje tworzenia reguł w oparciu o bieżące zapytanie.

Lepszy nadzór i większa zgodność dzięki monitorowaniu

Rozwiązanie umożliwia ciągłe monitorowanie i otrzymywanie powiadomień w czasie bliskim rzeczywistemu. Konsoliduj i normalizuj dane o transferach plików i procesach z zarządzanych serwerów w jednej bazie danych SQL. Dostępne możliwości obejmują także wbudowane opcje raportowania na potrzeby audytów operacyjnych oraz dowody zawarcia transakcji.

Wspólny zunifikowany interfejs

Scentralizowany interfejs umożliwia tworzenie i usuwanie obiektów konfiguracji oraz modyfikowanie wielu serwerów na różnych platformach. Oferuje także sprawdzanie składni i wyszukiwanie pełnotekstowe w celu usprawnienia zarządzania.

Mniej błędów i przestojów dzięki kontroli wersji

Utrzymuje odrębne wersje obiektów, które można zachowywać w celach kontrolnych lub odtwarzać, a ponadto prowadzi zapis kontrolny dokumentujący zmiany w obiektach konfiguracji, wraz z informacjami o tym, kto dokonał zmian.

Narzędzia do zarządzania strategią bezpieczeństwa zwiększające zgodność

Umożliwia przypisywanie uprawnień użytkowników i pełnomocnictw do serwerów, a ponadto oferuje chronione szablony obiektów konfiguracji, które mogą być porównywane z konfiguracjami różnych serwerów i platform.

Przykładowe obrazy

Skontaktuj się z nami, aby wybrać odpowiednią edycję i sposób rozliczania optymalny dla Twojego przedsiębiorstwa

Chat Now

Finansowanie projektu

Porozmawiaj z ekspertami w dziedzinie finansowania IT, którzy zaproponują Ci elastyczne opcje zakupu rozwiązania IBM Sterling dla Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz, pierwszą płatność możesz wnieść dopiero po trzech miesiącach.