Specjalna bezpłatna oferta jest już dostępna

Produkt IBM Sterling Control Center Director jest udostępniany bezpłatnie na 90 dni w ramach reakcji IBM na pandemię COVID-19.

Zdalne zarządzanie węzłami zarządzanego przesyłania plików

IBM® Sterling Control Center Director usprawnia i ułatwia scentralizowane aktualizowanie i konfigurowanie węzłów IBM Sterling Connect:Direct z poziomu pojedynczej konsoli, a także pozwala skalować środowisko zarządzanego przesyłania plików. Dzięki temu możesz skupić się na innych działaniach zorientowanych na generowanie wartości. Rozwiązanie Control Center Director umożliwia łatwe rozpoznawanie i kontrolowanie wszystkich uprawnień licencyjnych Connect:Direct, planowanie i wdrażanie aktualizacji i poprawek oraz zarządzanie konfiguracjami serwerów w dowolnym miejscu w sieci.

Korzyści z rozwiązania IBM Sterling Control Center Director

Efektywna eksploatacja środowisk MFT

Możesz zdalnie aktualizować wszystkie węzły Connect:Direct z poziomu scentralizowanej konsoli. W ten sposób ograniczasz czas i koszty związane z zarządzaniem środowiskiem MFT.

Nadzór bez niespodzianek

Przeglądaj wszystkie wdrożenia Connect:Direct i zarządzaj nimi w czasie zbliżonym do rzeczywistego w obrębie całego rozproszonego środowiska. Umożliwia to jego stałe kontrolowanie, a jednocześnie zwiększa skuteczność nadzoru i poziom zgodności.

Skalowalność klasy korporacyjnej

Zasoby, w przeciwieństwie do potrzeb, są ograniczone. Zapewniaj niezrównany poziom wsparcia i utrzymuj wysoki poziom zgodności bez względu na rozmiar środowiska MFT w Twoim przedsiębiorstwie.

Najważniejsze cechy

  • Zdalne wdrażanie aktualizacji i poprawek
  • Zarządzanie zasobami
  • Zarządzanie licencjami
  • Zarządzanie konfiguracją
  • Zdalne uruchamianie i zatrzymywanie serwera
  • Rozwiązanie zaprojektowane pod kątem Connect:Direct