Pełna kontrola nad środowiskami MFT i B2B

Koniec z doraźnym eliminowaniem problemów. Proaktywnie pokonuj trudności i łatwo osiągaj zgodność z wymogami umów SLA. IBM® Sterling Control Center Monitor monitoruje newralgiczne zdarzenia w oprogramowaniu do wymiany informacji B2B i infrastrukturze zarządzanego przesyłania plików (Managed File Transfer — MFT), przyczyniając się do optymalizacji procesów operacyjnych, obsługi klientów i nadzoru nad środowiskiem B2B. Zgodnie ze zdefiniowanymi regułami powiadamia odpowiednie grupy osób o problemach z serwerem, procesem lub transferem. Praktycznie użyteczne panele kontrolne są dostosowywane do różnych typów użytkowników.

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny raportu dla produktu IBM Control Center

Korzyści z rozwiązania IBM Sterling Control Center Monitor

Lepsza widoczność

Rozwiązanie umożliwia monitorowanie transferów plików i procesów B2B. Widoki serwera można korelować z logiką operacyjną. Można definiować harmonogramy, procesy, nazwy plików, role użytkowników i funkcje bezpieczeństwa.

Wyższy poziom zadowolenia klientów

Zapewniaj użytkownikom biznesowym możliwość proaktywnego wglądu w zdarzenia, które mają wpływ na umowy dotyczące poziomu usług (SLA), oferując: dostęp do przeglądarki, panele kontrolne, powiadomienia o awariach procesów, opcję uzyskiwania informacji o problemie jednym kliknięciem i wiele innych funkcji.

Lepszy nadzór i skuteczne egzekwowanie obowiązujących zasad

Nieprzerwanie działające mechanizmy kontroli monitorują przebieg działań i umożliwiają tworzenie raportów. Pojedynczy widok konsoliduje dane o zdarzeniach dotyczących przesyłania plików i procesów B2B ze wszystkich systemów B2B i zarządzanego przesyłania plików.

Najważniejsze cechy

  • Usprawnione zarządzanie rozproszoną infrastrukturą
  • Wyższy poziom zadowolenia klientów dzięki transparentności
  • Lepszy nadzór i większa zgodność dzięki monitorowaniu
  • Wspólny zunifikowany interfejs
  • Mniej błędów i przestojów dzięki kontroli wersji
  • Narzędzia do zarządzania strategią bezpieczeństwa zwiększające zgodność

Opinie klientów