Klasyfikuj i wyodrębniaj ukryte dane i wykorzystaj je do podejmowania odpowiednich działań

IBM Business Automation Content Analyzer to nowa działająca w chmurze usługa WWW oparta na interfejsie API. Została stworzona z myślą o współpracy z platformą IBM Automation Platform for Digital Business lub systemami do obsługi treści i procesów innych firm. Niezależnie od obecnie stosowanych narzędzi Content Analyzer pomaga przyspieszyć proces wyodrębniania i klasyfikowania danych w dokumentach. Dzięki funkcji OCR oraz opcji wyodrębniania tekstu z plików PDF usługa umożliwia digitalizację, klasyfikację oraz ekstrakcję nieustrukturyzowanych treści dokumentów. Ponadto pozwala na zastosowanie technologii Watson™ oraz innych rozwiązań AI do wyciągania z firmowej dokumentacji istotnych informacji biznesowych.

Opinie klientów

Usprawnij złożone procesy biznesowe, działając w oparciu o dane

Ikona symbolizująca inteligentną i elastyczną analizę przechwytywanych danych

Inteligentna i elastyczna analiza przechwytywanych danych

Korzystaj z wyspecjalizowanych usług do klasyfikowania i wyodrębniania informacji z ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych dokumentów.

Ikona symbolizująca wbudowanie usługi w aplikacje za pośrednictwem interfejsu API REST

Usługa wbudowana w aplikacje za pośrednictwem interfejsu API REST

Błyskawicznie zwiększ wartość używanych aplikacji za pomocą prostego wywołania API opartego na mikrousługach.

Ikona symbolizująca aplikację od początku stworzoną dla chmury

Aplikacja od początku stworzona dla chmury

Zaprojektowana, zbudowana i dostarczana w chmurze w modelu SaaS.

Ikona symbolizująca algorytmy uczenia maszynowego zastosowane do danych

Algorytmy AI zastosowane do danych

Uzyskaj pełniejszy obraz danych zawartych w dokumentach i wprowadź je na ścieżkę automatyzacji przedsiębiorstwa.

Next Steps

Zobacz, jak to działa

Odkryj dostępne w produkcie narzędzia

Korzyści z usługi Content Analyzer

Ikona symbolizująca szybki start

Szybki start

Rozpocznij pracę błyskawicznie. Usługi SaaS wymagają minimalnego poziomu instalacji i oferują natychmiastową skalowalność.

Ikona symbolizująca mniejszy nakład pracy

Mniejszy nakład pracy

Usługa radykalnie skraca czas potrzebny na zrozumienie i wyodrębnianie zawartych w dokumentach danych. Dzięki temu pozwala osiągać więcej w krótszym czasie.

Ikona symbolizująca sprawne pozyskiwanie danych

Sprawne pozyskiwanie danych

Wystarczy jeden przykład, aby w kilka minut wytrenować wiele typów dokumentów. Rozwiązanie Content Analyzer patrzy na dokumenty w sposób inteligentny i krytyczny — tak jak robią to ludzie.

Ikona symbolizująca niższe koszty tworzenia oprogramowania

Niższe koszty tworzenia oprogramowania

Projektuj narzędzia dostosowane do potrzeb użytkowników biznesowych, aby zminimalizować konieczność angażowania działu IT.

Zasoby związane z produktem

Zwiększ wartość swojego obecnego systemu lub platformy IBM


  • Dodaj rozwiązanie IBM Datacap, aby wykorzystać możliwości chmury i zastosować łatwe do skonfigurowania ontologie.
  • Połącz z technologią RPA, aby zautomatyzować procesy w chmurze.
  • Zintegruj ze sztuczną inteligencją systemu Watson, aby zastosować złożone algorytmy uczenia maszynowego.

Odkryj rozwiązanie IBM Datacap

Dodaj warstwę przechwytywania do systemów obsługi treści lub procesów


  • Użyj interfejsu API zgodnego ze specyfikacją REST, aby zintegrować rozwiązanie Content Analyzer z istniejącymi narzędziami i korzystać z funkcji inteligentnego przechwytywania oraz skalowalności chmury.
  • Wykorzystaj architekturę mikrousług, aby móc dodawać niskokodowe aplikacje do istniejącego stosu rozwiązań technologicznych.
  • Zwiększ wartość bieżącego systemu zarządzania treścią.

Ułatw analitykom danych pracę z dokumentami


  • Łatwo i świadomie wyodrębniaj kluczowe elementy z ogromnych ilości treści w celu przeprowadzania skutecznych analiz danych.
  • Eksportuj dane z wszystkich rodzajów dokumentów do jeziora danych w popularnym formacie JSON.
  • Wykonuj analizy bez potrzeby wstępnego konfigurowania danych ani usuwania z nich szumu.

Elastyczna i współpracująca usługa przechwytywania

IBM Datacap

Usprawnione przechwytywanie, rozpoznawanie i klasyfikowanie dokumentów biznesowych.

IBM Robotic Process Automation

Platforma automatyzacji procesów biznesowych, która integruje możliwości oferowane przez robotyzację procesów z dodatkowymi rozwiązaniami technicznymi.

IBM Business Automation Workflow

Automatyzacja cyfrowych przepływów pracy — od najprostszych lub realizowanych przy wsparciu personelu po najbardziej złożone przypadki.

Fachowe doradztwo

Porozmawiaj z ekspertem IBM i dowiedz się z pierwszej ręki, jak najlepiej zarządzać danymi

Chat Now