Klasyfikuj i wyodrębniaj ukryte dane i wykorzystaj je do podejmowania odpowiednich działań

IBM Business Automation Content Analyzer to nowa działająca w chmurze usługa WWW oparta na interfejsie API. Została stworzona z myślą o współpracy z platformą IBM Automation Platform for Digital Business lub systemami do obsługi treści i procesów innych firm. Niezależnie od obecnie stosowanych narzędzi Content Analyzer pomaga przyspieszyć proces wyodrębniania i klasyfikowania danych w dokumentach. Dzięki funkcji OCR oraz opcji wyodrębniania tekstu z plików PDF usługa umożliwia digitalizację, klasyfikację oraz ekstrakcję nieustrukturyzowanych treści dokumentów. Ponadto pozwala na zastosowanie technologii Watson™ oraz innych rozwiązań AI do wyciągania z firmowej dokumentacji istotnych informacji biznesowych.

Opinie klientów

Usprawnij złożone procesy biznesowe, działając w oparciu o dane

Inteligentna i elastyczna analiza przechwytywanych danych

Korzystaj z wyspecjalizowanych usług do klasyfikowania i wyodrębniania informacji z ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych dokumentów.

Usługa wbudowana w aplikacje za pośrednictwem interfejsu API REST

Błyskawicznie zwiększ wartość używanych aplikacji za pomocą prostego wywołania API opartego na mikrousługach.

Aplikacja od początku stworzona dla chmury

Zaprojektowana, zbudowana i dostarczana w chmurze w modelu SaaS.

Algorytmy AI zastosowane do danych

Uzyskaj pełniejszy obraz danych zawartych w dokumentach i wprowadź je na ścieżkę automatyzacji przedsiębiorstwa.

Zobacz, jak to działa

Korzyści z usługi Content Analyzer

Szybki start

Rozpocznij pracę błyskawicznie. Usługi SaaS wymagają minimalnego poziomu instalacji i oferują natychmiastową skalowalność.

Mniejszy nakład pracy

Usługa radykalnie skraca czas potrzebny na zrozumienie i wyodrębnianie zawartych w dokumentach danych. Dzięki temu pozwala osiągać więcej w krótszym czasie.

Sprawne pozyskiwanie danych

Wystarczy jeden przykład, aby w kilka minut wytrenować wiele typów dokumentów. Rozwiązanie Content Analyzer patrzy na dokumenty w sposób inteligentny i krytyczny — tak jak robią to ludzie.

Niższe koszty tworzenia oprogramowania

Projektuj narzędzia dostosowane do potrzeb użytkowników biznesowych, aby zminimalizować konieczność angażowania działu IT.

Zasoby związane z produktem

Zwiększ wartość swojego obecnego systemu lub platformy IBM

  • Dodaj rozwiązanie IBM Datacap, aby wykorzystać możliwości chmury i zastosować łatwe do skonfigurowania ontologie.
  • Połącz z technologią RPA, aby zautomatyzować procesy w chmurze.
  • Zintegruj ze sztuczną inteligencją systemu Watson, aby zastosować złożone algorytmy uczenia maszynowego.

Odkryj rozwiązanie IBM Datacap

Dodaj warstwę przechwytywania do systemów obsługi treści lub procesów

  • Użyj interfejsu API zgodnego ze specyfikacją REST, aby zintegrować rozwiązanie Content Analyzer z istniejącymi narzędziami i korzystać z funkcji inteligentnego przechwytywania oraz skalowalności chmury.
  • Wykorzystaj architekturę mikrousług, aby móc dodawać niskokodowe aplikacje do istniejącego stosu rozwiązań technologicznych.
  • Zwiększ wartość bieżącego systemu zarządzania treścią.

Ułatw analitykom danych pracę z dokumentami

  • Łatwo i świadomie wyodrębniaj kluczowe elementy z ogromnych ilości treści w celu przeprowadzania skutecznych analiz danych.
  • Eksportuj dane z wszystkich rodzajów dokumentów do jeziora danych w popularnym formacie JSON.
  • Wykonuj analizy bez potrzeby wstępnego konfigurowania danych ani usuwania z nich szumu.

Fachowe doradztwo

Porozmawiaj z ekspertem IBM i dowiedz się z pierwszej ręki, jak najlepiej zarządzać danymi

Chat Now