Elastyczne wyodrębnianie danych

Możesz przenieść posiadane już dane z aplikacji źródłowych. Dostępne są mechanizmy pełnego lub częściowego wyodrębniania danych, a także możliwość wybierania całych wymiarów lub przecięć elementów i tworzenia niestandardowych podzbiorów do wyeksportowania.

Obsługa raportowania z jednego źródła

Jeśli w Twojej organizacji cała sprawozdawczość bazuje na jednym centralnym źródle informacji, możliwe będzie wyodrębnianie i unifikowanie informacji o wartości dodanej, przechowywanych w aplikacjach zamkniętych, takich jak Oracle Essbase i SAP BW.

Hierarchie niezrównoważone

Dzięki opatentowanej możliwości równoważenia hierarchii niezrównoważonych rozwiązanie Cognos Integration Server dba, by istotne hierarchie i ścieżki drążenia danych zostały zachowane w docelowych relacyjnych aplikacjach do tworzenia raportów.

Łączenie działów IT i finansów

Rozwiązanie odpowiada na zróżnicowane potrzeby działów IT i finansów. Specjaliści IT mają dostęp do danych w otwartym i standardowym formacie, podczas gdy użytkownicy finansowi mogą wykorzystywać technologię kostek tak, by sprostać stawianym oczekiwaniom biznesowym.