Interfejs przyjazny dla użytkownika

Umożliwia użytkownikom uruchamianie procesów z urządzeń wyposażonych w przeglądarkę WWW i reagowanie na bieżące alerty i informacje bez pomocy informatyków.

Mniej własnego kodu

Predefiniowane biblioteki funkcji wzbogacają możliwości produktu o obsługę różnych typów aplikacji.

Harmonizacja przepływów pracy

Ogranicza zakres niezbędnych interwencji ręcznych i skraca czas oczekiwania na wyniki, pozwalając na definiowanie złożonych sekwencji zadań obejmujących wiele środowisk obliczeniowych i aplikacji — za pomocą przyjaznego interfejsu.

Audyty i monitorowanie dzienników

Zapewnia kontrolę nad kodem źródłowym i zapisy kontrolne pomiędzy środowiskiem programistycznym, testowym i produkcyjnym. Pomaga wyeliminować hasła nieszyfrowane i zapisane na stałe w kodzie.

Zarządzanie cyklem życia

Oferuje funkcje zarządzania cyklem życia ułatwiające automatyzację procesów pomiędzy środowiskiem programistycznym, testowym i produkcyjnym.