Co może zrobić dla Twojej firmy

IBM Cognos Command Center umożliwia samoobsługową automatyzację procesów. Pozwala użytkownikom biznesowym na przeglądanie i uruchamianie procesów zautomatyzowanych na zasadzie ad hoc, a także szybsze diagnozowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów — w ramach jednego intuicyjnego interfejsu. Rozwiązanie to upraszcza pracę w heterogenicznych środowiskach programowych i przynosi zarówno ułatwienia, jak i większą skuteczność kontroli nad nimi. W rezultacie użytkownicy mogą skupić się na najważniejszej, podstawowej działalności biznesowej.
Zrzut ekranu przedstawiający proces w rozwiązaniu IBM Cognos Command Center

Scentralizowane sterowanie i kontrola

Dzięki proaktywnemu wysyłaniu raportów o statusie i dostępności szczegółowych zapisów kontrolnych administratorzy i użytkownicy mają lepszą orientację w stanie środowiska i kontrolę nad nim.

Automatyzacja samoobsługowa

Ogranicza koszty zapewnienia bieżącego wsparcia i utrzymania aplikacji, ponieważ umożliwia użytkownikom biznesowym samodzielne uruchamianie procesów.

Obsługa aplikacji w chmurze

Rozwiązanie integruje procesy aplikacji niezależnie od tego, czy aplikacje te są zainstalowane lokalnie, czy działają w chmurze.

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Interfejs przyjazny dla użytkownika
  • Mniej własnego kodu
  • Harmonizacja przepływów pracy
  • Audyty i monitorowanie dzienników
  • Zarządzanie cyklem życia

Ilustracje przedstawiające produkt