Plany cen

Porównaj szczegóły

Cognos Analytics On Demand

W pełni zarządzane rozwiązanie dla maksymalnie 200 użytkowników • Raporty, wykrywanie danych i panele kontrolne • Aktualizacje, infrastruktura i możliwość skalowania • Licencje na żądanie dopasowane do wymogów użytkowników w systemie jednego klienta • Bez minimalnych wymagań funkcyjnych, dodawaj nowe zasoby wraz z rozwojem firmy

Cognos Analytics na platformie IBM Cloud

W pełni zarządzane, dedykowane środowisko dla użytkowników w liczbie od stu do tysięcy • Każda instancja wymaga co najmniej 1 użytkownika analitycznego i minimum rocznej subskrypcji • Dostępne dla środowisk produkcyjnych i nieprodukcyjnych • Integracja z partnerami ds. uwierzytelniania • Dostęp za pośrednictwem sieci VPN do danych lokalnych • Licencje na żądanie dopasowane do wymogów użytkowników w systemie dla jednego podmiotu użytkującego

Obserwator Użytkownik
USD 40/użytk./mc. USD 80/użytk./mc.
Wyświetlanie raportów, interakcja z panelami kontrolnymi, tworzenie historii, współpraca oraz aplikacja Cognos Mobile
Tworzenie i otrzymywanie promowanych raportów
Przygotowywanie danych i łączność ze środowiskiem lokalnym oraz chmurowym
Inteligentne wykrywanie danych i eksploracja AI
Raporty doskonałe do najmniejszego piksela, panele kontrolne, wizualizacje Open Source
Dystrybucja raportu zarządzanego — planowanie i rozdział
Integracja z produktem IBM Watson Studio (wymaga oddzielnej subskrypcji)

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Rozwiązanie Cognos Analytics w infrastrukturze klienta lub w środowisku hybrydowym

Dedykowana usługa zapewniająca pełną kontrolę nad analizą danych • Wdrożenie na platformie Red Hat® OpenShift® wraz z usługami IBM Cloud Pak® for Data • Obsługa dostawców zewnętrznych, takich jak AWS, Azure, Google • Licencja administratora wymagana do zarządzania administracją, zabezpieczeniami, wdrażaniem użytkowników i narzędziami SDK

Administracja Explorer Użytkownik Obserwator
USD 450/użytk./mc. USD 75/użytk./mc. USD 40/użytk./mc. USD 12/użytk./mc.
Wyświetlanie raportów, interakcja z panelami kontrolnymi, tworzenie historii, współpraca oraz aplikacja Cognos Mobile
Tworzenie i otrzymywanie promowanych raportów
Przygotowywanie danych i łączność ze środowiskiem lokalnym oraz chmurowym
Inteligentne wykrywanie danych i eksploracja AI
Tworzenie raportów doskonałych do najmniejszego piksela, panele kontrolne, wizualizacja Open Source i dystrybucja raportów zarządzanych
Jupyter Notebooks i Python
Zarządzanie bezpieczeństwem i użytkownikami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zasoby

Odpowiedzi ma Twoje pytania dotyczące cen i planów.

Zarządzaj budżetami

Usprawnij przepływ środków pieniężnych i minimalizuj początkowe nakłady gotówkowe z pomocą elastycznych planów płatności IBM.

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

IBM umożliwia firmom wdrażanie rozwiązań w wymaganej skali, bez kompromisów w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony prywatności i poziomów ryzyka.

Integracja danych w środowisku wielochmurowym

Unifikuj dane lokalnie lub w dowolnej chmurze z pomocą usług IBM Cloud Pak® for Data i Cognos Analytics.