Nowe ceny! Cognos On Demand już od 10* USD za miesiąc.

Plany cenowe

Porównaj szczegóły

IBM® Cognos® Analytics On Demand

W pełni zarządzane rozwiązanie dla maksymalnie 200 użytkowników • Raporty, wykrywanie danych i panele kontrolne • Aktualizacje, infrastruktura i możliwość skalowania • Licencje na żądanie dopasowane do wymogów użytkowników w systemie jednego najemcy • Bez minimalnych wymagań funkcyjnych, dodawaj nowe zasoby wraz z rozwojem firmy

Cognos Analytics na platformie IBM Cloud

W pełni zarządzane, dedykowane środowisko dla użytkowników w liczbie od stu do tysięcy • Każda instancja wymaga przynajmniej jednego użytkownika analitycznego i minimum rocznej subskrypcji • Dostępne dla środowisk produkcyjnych i nieprodukcyjnych • Integracja z partnerami ds. uwierzytelniania • Dostęp za pośrednictwem sieci VPN do danych lokalnych • Licencje na żądanie dopasowane do wymogów użytkowników w systemie dla jednego najemcy

Aplikacja mobilna Obserwator Użytkownik
5* USD/użytk./mies.
40* USD/użytk./mies.
80* USD/użytk./mies.
Dostęp tylko za pomocą aplikacji Cognos Mobile; wyświetlanie paneli kontrolnych i eksploracji oraz tworzenie tablic
Dostęp tylko za pomocą aplikacji Cognos Mobile; asystent AI i proaktywne alerty
Wyświetlanie raportów, interakcja z panelami kontrolnymi; korzystanie z funkcji tworzenia historii, współpracy i aplikacji Cognos Mobile
Tworzenie i otrzymywanie promowanych raportów
Przygotowywanie danych oraz łączność z danymi lokalnymi i w chmurze
Tworzenie raportów, paneli kontrolnych i wizualizacji open source
Dystrybucja raportu zarządzanego — planowanie i rozdział
Inteligentne wykrywanie danych i eksploracja AI
Integracja z produktem IBM Watson Studio (wymaga oddzielnej subskrypcji)

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Rozwiązanie Cognos Analytics w infrastrukturze klienta lub w środowisku hybrydowym

Dedykowana usługa zapewniająca pełną kontrolę nad analizą danych • Wdrożenie na platformie Red Hat® OpenShift® wraz z IBM Cloud Pak® for Data • Obsługa dostawców zewnętrznych, takich jak AWS, Azure, Google • Licencja administratora wymagana do zarządzania aplikacją, zabezpieczeniami, adaptacją użytkowników i narzędziami SDK

Aplikacja mobilna Obserwator Użytkownik Eksplorator Administrator
5* USD/użytk./mies.
12* USD/użytk./mies.
40* USD/użytk./mies.
75* USD/użytk./mies.
450* USD/użytk./mies.
Dostęp tylko za pomocą aplikacji Cognos Mobile; wyświetlanie paneli kontrolnych i eksploracji oraz tworzenie tablic
Dostęp tylko za pomocą aplikacji Cognos Mobile; asystent AI i proaktywne alerty
Wyświetlanie raportów, interakcja z panelami kontrolnymi; korzystanie z funkcji tworzenia historii, współpracy i aplikacji Cognos Mobile
Tworzenie raportów, paneli kontrolnych i wizualizacji open source
Dystrybucja raportu zarządzanego — planowanie i rozdział
Tworzenie i otrzymywanie promowanych raportów
Przygotowywanie danych oraz łączność z danymi lokalnymi i w chmurze
Inteligentne wykrywanie danych i eksploracja AI
Zaawansowane wykrywanie wzorców
Jupyter Notebooks i Python
Pakiet SDK Cognos
Zarządzanie bezpieczeństwem i użytkownikami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zasoby

Odpowiedzi ma Twoje pytania dotyczące cen i planów.

Zarządzaj budżetami

Usprawnij przepływ środków pieniężnych i minimalizuj początkowe nakłady gotówkowe, wykorzystując elastyczne plany płatności IBM.

Bezpieczeństwo i prywatność

IBM umożliwia firmom wdrażanie rozwiązań w wymaganej skali, bez kompromisów w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony prywatności i poziomów ryzyka.

Integracja danych w środowisku wielochmurowym

Zunifikuj dane przechowywane lokalnie lub w dowolnej chmurze za pomocą rozwiązań IBM Cloud Pak® for Data i IBM® Cognos® Analytics.

Przypisy

*Ceny podano bez obowiązujących podatków