Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

FAQ

Pierwsze kroki z tym produktem

Czym jest sztuczna inteligencja?

Według słownika Oxford Dictionary sztuczna inteligencja to „teoria i rozwój systemów komputerowych, które są w stanie wykonywać zadania wymagające ludzkiej inteligencji, takie jak percepcja wizualna, rozpoznawanie mowy, podejmowanie decyzji i tłumaczenie na inny język”.

OK, ale czy można wyjaśnić to prościej?

Sztuczna inteligencja (AI) polega na doskonaleniu komputerów, tak by mogły doścignąć lub prześcignąć różne formy ludzkiej inteligencji, naśladując ludzką umiejętność odkrywania, wnioskowania i rozumowania.

Czym jest uczenie maszynowe?

Uczenie maszynowe to gałąź sztucznej inteligencji i informatyki, która wywodzi się ze statystyki i optymalizacji matematycznej. Uczenie maszynowe obejmuje techniki uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego, które mają zastosowanie w prognozowaniu, analizowaniu i eksploracji danych.

Jakie są zastosowania uczenia maszynowego?

Uczenie maszynowe może być (i często jest) stosowane niezależnie od innych technologii kognitywnych lub opartych na sztucznej inteligencji (AI). W rzeczywistości jest to najczęściej spotykany dziś rodzaj „sztucznej inteligencji”. Wiele algorytmów i technik uczenia maszynowego jest już dziś stosowanych w różnych rozwiązaniach do wyszukiwania w danych wzorców i anomalii.

Czym jest głębokie uczenie?

Głębokie uczenie to nowy zestaw metod, które diametralnie zmieniają uczenie maszynowe. Głębokie uczenie nie jest algorytmem jako takim, a raczej rodziną algorytmów, które wykorzystują sieci głębokie i uczenie nienadzorowane.

Czym jest przetwarzanie kognitywne?

Przetwarzanie kognitywne to gałąź sztucznej inteligencji, która opiera się na sieciach neuronowych i głębokim uczeniu. Wykorzystuje ono osiągnięcia kognitywistyki do tworzenia systemów, które symulują ludzkie procesy myślowe.

Z jakich elementów składa się przetwarzanie kognitywne?

Zamiast opierać się na pojedynczym zestawie technologii przetwarzanie kognitywne obejmuje kilka dyscyplin, w tym uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, wizję i interakcję między człowiekiem a komputerem. Spośród tych obszarów przetwarzanie kognitywne jest ukierunkowane najbardziej na przetwarzanie języka naturalnego.

Dlaczego przetwarzanie kognitywne jest takie wyjątkowe?

Systemy takie nie są tylko zaprogramowane, ale też uczą się i wyciągają wnioski z interakcji z użytkownikami, a także ze swoich doświadczeń w pracy w danym środowisku.

Czym jest IBM Watson®?

Watson to opracowana przez IBM platforma sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i przetwarzania kognitywnego. Oferuje wiele różnych technologii sztucznej inteligencji, które przetwarzają informacje ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane z rozmaitych źródeł, rozumieją ich znaczenia, a także dodają je do swojego zbioru wiedzy (tzw. korpusu), by wykorzystywać je później.

Czym są analizy predykcyjne?

Analizy predykcyjne służą do wydobywania informacji z danych przy użyciu różnych technik — od eksploracji danych przez statystykę, modelowanie, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję po analizę aktualnych danych — które pozwalają na tworzenie prognoz na temat nieznanych zdarzeń w przyszłości.

Inne częste pytania

Czy sztuczna inteligencja nie jest po prostu kolejnym chwytem marketingowym? Czy to naprawdę działa?

Termin sztuczna inteligencja był używany do nadawania rozgłosu wielu rzeczom, co rozszerzyło jego definicję. Niektóre nadzieje pokładane w sztucznej inteligencji udało się już spełnić, inne pozostają wciąż w fazie badań. Zamiast patrzeć na sztuczną inteligencję (AI) jako na jedną funkcję, lepiej wyobrazić ją sobie jako zestaw powiązanych ze sobą technologii.

Czy sztuczną inteligencję i przetwarzanie kognitywne można wykorzystać do rozwiązywania realnych problemów?

IBM włącza teraz sztuczną inteligencję i technologie kognitywne do cyberzabezpieczeń, by umożliwić organizacjom szybsze identyfikowanie zagrożeń i reagowanie na nie. Korpus rozwiązania Watson for Cyber Security zawiera 2 miliardy zaimportowanych dokumentów, a każdego dnia są do niego wprowadzane tysiące nowych.

Czy przez sztuczną inteligencję ludzie staną się zbędni?

Nie. Zadaniem AI jest rozszerzać ludzką inteligencję, a nie ją zastępować. Możliwości technologii kognitywnych są nadal znacząco ograniczone, zwłaszcza w wypadku podejmowania decyzji wymagających wzięcia pod uwagę czynników, których nie można wyrazić w formie algorytmów.

Czy sztuczna inteligencja zyska świadomość i przejmie kontrolę na naszą planetą?

Radzimy oglądać mniej filmów science fiction.

Czy sztuczna inteligencja/przetwarzanie kognitywne/uczenie maszynowe to taki Wielki Brat?

Każdą technologię można wykorzystać do złych celów. Wiemy, że „źli” ludzie są zainteresowani wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale w tej chwili znacząco ich wyprzedzamy. Sztuczna inteligencja to tylko narzędzie, które może służyć do robienia zarówno rzeczy dobrych, jak i złych.

Czy to naprawdę działa? Czy ktoś rzeczywiście wykorzystuje narzędzia kognitywne do podnoszenia bezpieczeństwa?

Tak. Klienci IBM, którzy korzystają z rozwiązania QRadar Advisor with Watson, odnotowują zazwyczaj poprawę poziomu bezpieczeństwa, ponieważ są w stanie przeprowadzać dochodzenia w sposób szybszy, dokładniejszy i spójniejszy.