Przegląd

Szybsze podejmowanie działań dzięki harmonizacji i automatyzacji

Zespoły odpowiedzialne za przeciwdziałanie zagrożeniom potrzebują odpowiednich narzędzi, aby szybciej i skuteczniej reagować na zaawansowane cyberzagrożenia i je eliminować.

Funkcje harmonizacji i automatyzacji zabezpieczeń oraz reagowania na zdarzenia (SOAR) na platformie IBM Cloud Pak® for Security wykorzystują automatyzację i mechanizmy integracji oferowane przez inne firmy, by zwiększać wydajność i efektywność wdrożonych technologii.

Narzędzie Playbook Designer dostępne na platformie Cloud Pak® for Security

Playbook Designer pozwala specjalistom odpowiedzialnym za reagowanie na incydenty i analitykom o różnym poziomie umiejętności szybko tworzyć, edytować i dostosowywać podręczniki

Użytkownicy mogą tworzyć szczegółowe zadania i elementy przepływu pracy w jednym miejscu, przetwarzać i przekształcać dane o zagrożeniach oraz wzbogacać je bez konieczności pisania kodu — wszystko po to, by reagować jeszcze szybciej. Dzięki predefiniowanym, konfigurowalnym blokom przedstawiającym dane dla danego przypadku, wbudowanym rozwiązaniom ułatwiającym rozpoczęcie pracy i pomocy kontekstowej oferowane narzędzie umożliwia szybsze podejmowanie decyzji.

Cechy

Większa szybkość i wydajność

Prezentacja rozwiązania

Następne kroki

Przeprowadź unifikację rozproszonych narzędzi, zespołów i przepływów pracy z pomocą IBM Cloud Pak® for Security