IBM Cloud Pak for Data System

Zobacz przegląd tego wysoce wydajnego środowiska.

IBM Cloud Pak for Data System

Korzyści

Proste wdrożenie

Uruchom potężną platformę danych i sztucznej inteligencji za firewallem — jest od razu gotowa do użycia.

Skalowanie w miarę potrzeb

Płać w miarę rozwoju dzięki gotowym do uruchomienia węzłom sprzętowym i szerokiej gamie usług.

Ujednolicone zarządzanie zasobami

Uproszczenie zarządzania oprogramowaniem i systemem dzięki zastosowaniu zunifikowanego i intuicyjnego panelu kontrolnego.

Konsolidacja odseparowanych danych

Bezproblemowe łączenie i integrowanie danych ze wszystkich chmur.

Obsługa obciążeń danych i AI

Wybierz sprzęt o wysokiej wydajności, przystosowany do obciążeń i przypadków użycia związanych z danymi i sztuczną inteligencją.

Gotowe zastosowania

Skonfiguruj rodzimą, gotową do użycia chmurę opartą na platformie Red Hat OpenShift we własnym centrum przetwarzania danych.

Moc i elastyczność

Korzyści zapewniane przez narzędzia analityczne

Błyskawiczne wdrażanie

Połącz usługi danych i sztucznej inteligencji w jednym interfejsie oprogramowania systemowego. Dostępne usługi to m.in. IBM Watson Studio i IBM Watson Knowledge Catalog.

Adaptacja pod kątem obciążeń analitycznych

W przypadku kolejnych zmian, jakim ulegają infrastruktura i obciążenia, możesz powtórnie wykorzystywać dane i modele do optymalizacji decyzji i objaśniania działań technologii AI znajdującej zastosowanie w nowych sytuacjach i kontekstach.

Szybsza implementacja modeli

Możesz dużo szybciej wdrażać modele w środowisku produkcyjnym. Dopasowane do uwarunkowań systemowych biblioteki uczenia maszynowego i uczenia głębokiego pomagają osiągać znacznie większą wydajność.

Ograniczenie pracochłonnych zadań i długu technicznego

Integracja systemu i oprogramowania to skuteczny sposób na automatyzację cyklu życia AI. Możesz niwelować koszty i ryzyko towarzyszące tradycyjnym narzędziom analitycznym.

Optymalizacja wykorzystania AI i chmury

Wdrażaj gotowe do uruchomienia węzły rozliczane według faktycznego użycia. Upraszczaj, zabezpieczaj i nadzoruj wdrażanie technologii AI tak, by wszystkie środowiska chmurowe cechowały się wysokim poziomem zaufania i transparentności.

Efektywne zarządzanie w oparciu o kontenery

Przeprowadź modernizację obciążeń analitycznych przetwarzanych na platformie Red Hat OpenShift, aby ograniczać koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą.

Przykłady użycia

Modernizacja danych

młode osoby rozmawiające w biurze

Modernizacja danych

Przyspiesz analizy za pomocą paneli kontrolnych IBM Cognos® Analytics oraz funkcji wirtualizacji danych i baz danych. Poznaj możliwości samoobsługowego przetwarzania wszystkich danych przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym.

DataOps

młodzi mężczyźni patrzący na monitor w biurze

DataOps

Sprzęt o wysokiej wydajności w połączeniu z produktem IBM Watson Knowledge Catalog może poprawić nadzór nad danymi i zwiększyć ich dostępność. IBM Cloud Pak for Data System zapewnia szybki dostęp do danych i zmniejsza problemy związane z jakością danych.

Cechy

Charakterystyka eksploracji danych

Praktyczne wykorzystanie potoku danych przedsiębiorstwa

IBM Watson Knowledge Catalog automatyzuje generowanie metadanych, co pozwala właściwie dobierać, weryfikować i klasyfikować dane oraz szybko udostępniać właściwe dane właściwym osobom.

Kompleksowy katalog

Organizuj i precyzuj dane oraz zarządzaj nimi, aby dostarczyć kontekst i pomóc w spełnieniu takich wymagań organizacyjnych jak zgodność z przepisami czy monetyzacja danych.

Dostarczanie zaufanych danych na dużą skalę

IBM® DataStage® umożliwia czyszczenie i dostarczanie zaufanych danych o dowolnej skali i złożoności w dowolnym miejscu — w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych oraz między tymi środowiskami.

Samoobsługowa analiza

Konsumuj i przekształcaj dane, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w przedsiębiorstwie. Intuicyjne panele kontrolne i przepływy można łatwo współużytkować z innymi użytkownikami lub wysyłać do narzędzi analitycznych.

Zautomatyzowany nadzór nad zgodnością

Aktywne zarządzanie strategiami i dynamiczne maskowanie danych wrażliwych pomaga zapewnić zgodność z przepisami, poprawić gotowość na audyt i utrzymać zaufanie klientów.

Demo

Co nowego

Przejrzyj najnowsze zasoby.

Analiza konkurencyjności: Cabot Partners

Zobacz, dlaczego analitycy uznają IBM Cloud Pak for Data System za idealną platformę do rozpoczęcia wdrażania sztucznej inteligencji.

Infografika: IBM Cloud Pak for Data System

IBM Cloud Pak for Data System w kilku słowach — liczby, korzyści i możliwości.

Webinarium: Krótsza droga do AI

Dowiedz się, jak szybko rozpocząć wdrażanie sztucznej inteligencji, poświęcając minimum czasu i wysiłku na instalację.

Następne kroki

Z pierwszej ręki poznaj możliwości IBM Cloud Pak for Data

Finansowanie produktów IBM Cloud Paks

Elastyczne plany płatności pomogą w szybszym rozpoczęciu projektów i zwiększeniu zwrotu z inwestycji.