IBM Cloud Pak for Data System

Poznaj wysoce wydajne środowisko od IBM.

Czym jest IBM Cloud Pak for Data System?

Korzyści↓    Przypadki użycia↓    Cechy i możliwości↓    Pakiet rozszerzeń↓    Funkcje Netezza↓    Co nowego↓

IBM Cloud Pak® for Data System to kompleksowa platforma chmury hybrydowej, która udostępnia wstępnie skonfigurowane, nadzorowane i bezpieczne środowisko lokalne odznaczające się znakomitą wydajnością. To rozwiązanie, zbudowane na platformie kontenerowej Red Hat® OpenShift®, jest przeznaczone do gromadzenia, organizowania i analizowania danych z myślą o implementacji technologii AI w całym przedsiębiorstwie. Pozyskiwane informacje pozwalają wykorzystać usługi w dziedzinie danych i AI w celu przyspieszenia innowacji.

System łączy pamięć masową, zasoby obliczeniowe i sieciowe oraz oprogramowanie w gotowych do uruchomienia węzłach, umożliwiając rozbudowę adekwatnie do bieżących potrzeb biznesowych. Z kolei pojedynczy, intuicyjny panel kontrolny upraszcza zarządzanie oprogramowaniem i sprzętem.

Przeczytaj opracowanie IDC i dowiedz się, jak usprawnić wdrażanie technologii AI oraz zacząć szybciej pozyskiwać wartościowe spostrzeżenia biznesowe.

Korzyści

Proste wdrożenie

Szybkie, bo niemal natychmiastowe uruchomienie nowej platformy do obsługi danych i sztucznej inteligencji (AI) za firewallem Twojego przedsiębiorstwa.

Skalowanie w miarę potrzeb

Płatność za rzeczywiste wykorzystanie, gotowe do uruchomienia węzły sprzętowe i rozbudowany katalog usług w dziedzinie danych i AI.

Zunifikowane zarządzanie zasobami IT

Uproszczenie zarządzania oprogramowaniem i systemem dzięki zastosowaniu zunifikowanego i intuicyjnego panelu kontrolnego.

Konsolidacja odseparowanych danych

Bezproblemowe łączenie i integrowanie danych ze wszystkich chmur.

Wykorzystanie sprzętu o wysokiej wydajności

Nowoczesny i ultrawydajny sprzęt do obsługi danych i AI na potrzeby różnych zastosowań i obciążeń.

Gotowe zastosowania

System działa bezpośrednio na platformie Red Hat OpenShift. W ten sposób pomaga skonfigurować gotową do pracy chmurę opartą na technologii Red Hat w Twoim centrum przetwarzania danych.

Przypadek użycia: zaawansowane, gotowe do użycia narzędzia analityczne

Pracując z IBM Watson® Studio na wysoce wydajnym sprzęcie, możesz integrować usługi w dziedzinie danych i AI. IBM Cloud Pak for Data System zapewnia skuteczność i swobodę działania — od przygotowywania danych, przez tworzenie i wdrażanie modeli, po zarządzanie nimi na dużą skalę. Ponadto system ułatwia nadzorowanie danych i modeli AI, m.in. dzięki funkcjom wykrywania odchyleń czy dryftu.

osoba pracująca przy kilku monitorach

Korzyści zapewniane przez narzędzia analityczne

Błyskawiczne wdrażanie

Integruj usługi w dziedzinie danych i AI, korzystając z pojedynczego interfejsu oprogramowania. Dostępne usługi to m.in. IBM Watson Studio i IBM Watson Knowledge Catalog.

Adaptacja pod kątem obciążeń analitycznych

W przypadku kolejnych zmian, jakim ulegają infrastruktura i obciążenia, możesz powtórnie wykorzystywać dane i modele do optymalizacji decyzji i objaśniania działań technologii AI znajdującej zastosowanie w nowych sytuacjach i kontekstach.

Szybsza implementacja modeli

Możesz dużo szybciej wdrażać modele w środowisku produkcyjnym. Dopasowane do uwarunkowań systemowych biblioteki uczenia maszynowego i uczenia głębokiego pomagają osiągać znacznie większą wydajność.

Ograniczenie pracochłonnych zadań i długu technicznego

Integracja systemu i oprogramowania to skuteczny sposób na automatyzację cyklu życia AI. Możesz niwelować koszty i ryzyko towarzyszące tradycyjnym narzędziom analitycznym.

Optymalizacja wykorzystania AI i chmury

Wdrażaj gotowe do uruchomienia węzły rozliczane według faktycznego użycia. Upraszczaj, zabezpieczaj i nadzoruj wdrażanie technologii AI tak, by wszystkie środowiska chmurowe cechowały się wysokim poziomem zaufania i transparentności.

Efektywne zarządzanie w oparciu o kontenery

Przeprowadź modernizację obciążeń analitycznych przetwarzanych na platformie Red Hat OpenShift, aby ograniczać koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą.

osoba wpatrująca się w monitor komputera

Przypadek użycia: szybsza eksploracja danych

Połącz panele kontrolne IBM Cognos® Analytics z możliwościami wirtualizacji danych i baz danych, aby szybciej pozyskiwać spostrzeżenia biznesowe. Docieraj do informacji ze wszystkich źródeł w całym przedsiębiorstwie i wykorzystuj samoobsługowe funkcje przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Znajdowane i wizualizowane spostrzeżenia stymulują rozwój przedsiębiorstwa i stanowią doskonały punkt wyjścia do realizacji kluczowych projektów w dziedzinie AI i uczenia maszynowego.

Charakterystyka eksploracji danych

Efektywna eksploracja danych

Połącz panele kontrolne Cognos z bazowym katalogiem usług IBM Cloud Pak for Data, żeby dane nabrały nowego wymiaru.

Interaktywne panele kontrolne

Intuicyjne narzędzia do wizualizacji obsługiwane metodą „przeciągnij i upuść” pozwalają tworzyć interaktywne panele kontrolne zawierające dane pozyskiwane z wielu źródeł w całym przedsiębiorstwie.

Uproszczona eksploracyjna analiza danych

Możesz tworzyć zaawansowane wizualizacje i panele kontrolne w opcjonalnym niskokodowym lub bezkodowym środowisku i wykorzystywać je do ujawniania wzorców kryjących się w danych.

Dostęp do danych w każdym miejscu

Konsoliduj rozproszone dane. Zyskaj dostęp do danych w wielu źródłach danych przedsiębiorstwa przy użyciu funkcji wirtualizacji danych.

Wizualizacje danych w Twojej aplikacji

Pozwól użytkownikom końcowym eksplorować dane i tworzyć wizualizacje, które pomogą w znalezieniu odpowiedzi na pytania ważne z Twojej perspektywy biznesowej.

Elastyczne środowisko eksploracyjne

Importuj własne notatniki lub korzystaj z notatników społeczności, tak aby używać opartych na kodzie mechanizmów eksploracji wraz z popularnymi bibliotekami wizualizacji.

Wielu pływaków w kombinezonach nurkowych otaczających osobę w kajaku

Jeszcze większe korzyści dzięki pakietowi rozszerzeń

IBM® Netezza® Performance Server wykorzystuje hiperkonwergentną architekturę platformy IBM Cloud Pak for Data System. Stanowi ona system analityczny od początku przeznaczony dla chmury, który służy do przeprowadzania nawet najbardziej zaawansowanych analiz. Netezza Performance Server bazuje zarówno na analizach danych przeprowadzanych bezpośrednio w bazie, jak i akceleracji sprzętowej. Przetwarza najtrudniejsze zapytania geoprzestrzenne i te związane z uczeniem maszynowym, pozwalając pozyskiwać spostrzeżenia w czasie rzędu minut zamiast godzin czy dni.

→ Zobacz infografikę (PDF, 3,7 MB)

Dowiedz się, dlaczego Netezza Performance Server jest czołową hurtownią danych korporacyjnych.

→ Przeczytaj analizę porównawczą

Podsumowanie charakterystyki Netezza Performance Server

Łatwa migracja

Rozwiązanie Netezza Performance Server, w pełni kompatybilne z IBM PureData® System for Analytics, umożliwia bezproblemową migrację istniejących obciążeń Netezza za pomocą jednego polecenia, w czasie rzędu minut.

Większa wydajność za mniej

Netezza Performance Server może osiągnąć 3 razy większą wydajność niż tradycyjny serwer PDA, wykorzystując 80% mniej zasobów i 50% mniej energii*.

Stworzone z myślą o przyszłości

Rozwiązanie Netezza Performance Server działa na platformie Red Hat OpenShift. Jest zarządzane przez kontenery Kubernetes i wdrażane za pośrednictwem mikrousług. Serwisowanie może odbywać się przez kontakt zwrotny z działem wsparcia IBM.

Niesamowicie szybkie i idealne dla procesów uczenia maszynowego

Ciesz się wydajnością Netezzy — teraz wzbogaconą o funkcje uczenia maszynowego działające bezpośrednio w bazie, akcelerację sprzętową i zoptymalizowaną, wysoce wydajną analitykę.

Skalowalność i elastyczność

Znacznie ogranicz czas konfiguracji dzięki funkcji automatycznego wykrywania oferowanej przez IBM Cloud Pak for Data System. System pozwala elastycznie rozszerzać lub zmniejszać zasoby obliczeniowe i zasoby pamięci masowej dzięki gotowym do uruchomienia węzłom.

Sztuczna inteligencja dla Netezzy

Netezza Performance Server działa z IBM Cloud Pak for Data System. Umożliwia to lokalne rozszerzenie obciążeń Netezza o zaawansowane usługi dla danych i sztucznej inteligencji z pomocą IBM Data Virtualization, IBM Watson® Knowledge Catalog i wielu innych produktów.

Dowiedz się, jak zrealizować wszystkie swoje potrzeby dotyczące wykorzystania danych i AI

Czy dysponujesz spójną strategią wykorzystania danych i odpowiednią architekturą na potrzeby danych i sztucznej inteligencji? Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania IBM Cloud Pak for Data System i dowiedz się, jak szybko można skalować i wdrażać kompletne środowisko chmury prywatnej na potrzeby danych korporacyjnych i architektury AI.

→ Poznaj szczegółowe informacje na temat produktu (PDF, 175 kB)

Co nowego

mężczyzna patrzący w ekran laptopa

Analiza porównawcza produktu IBM Cloud Pak for Data System

Analitycy w firmie Cabot określają IBM Cloud Pak for Data System „idealną platformą dla klientów, którzy chcą szybko rozpocząć wdrażanie sztucznej inteligencji”.

Mężczyzna stojący na skale z uniesionymi rękami, w tle nocne niebo

IBM Cloud Pak for Data System — infografika

IBM dobiera, dostarcza i instaluje komponenty IBM Cloud Pak for Data System bezpośrednio w Twojej lokalizacji, dzięki czemu możesz natychmiast zacząć korzystać z własnej platformy do obsługi danych i AI.

Mężczyzna pracujący przy komputerach

Przyspiesz wdrożenie sztucznej inteligencji z hiperkonwergentną chmurową platformą danych

IBM i Cabot Partners wyjaśniają dlaczego IBM Cloud Pak for Data System jest czołowym rozwiązaniem wyprzedzającym produkty firm Google, Microsoft, AWS i Oracle.

Przekonaj się, jakie możliwości oferuje rozwiązanie IBM Cloud Pak for Data

Finansowanie rozwiązań IBM Cloud Pak

IBM oferuje elastyczne plany finansowania, które pomagają w szybszym zainicjowaniu projektów i potencjalnie zwiększają zwrot z przyszłych inwestycji.