IBM liderem

IBM liderem rynku w zestawieniu Gartner Magic Quadrant w kategorii platform analityki danych i uczenia maszynowego.

Przegląd

Zajmij się priorytetami biznesowymi i skróć czas uzyskiwania korzyści dzięki wstępnie zintegrowanym usługom w IBM Cloud Pak for Data. Łatwo dostosuj platformę do swoich unikalnych potrzeb, korzystając z obszernego katalogu usług świadczonych przez IBM i Partnerów Handlowych. IBM Cloud Pak® for Data to rozszerzalna platforma danych i sztucznej inteligencji działająca w chmurze, która umożliwia skalowanie inicjatyw związanych z danymi i sztuczną inteligencją w celu sprostania szczególnym wymaganiom Twojej organizacji i branży. Jeśli interesuje Cię konkretne rozwiązanie, zapoznaj się z pakietami — czołowymi rozwiązaniami IBM Cloud Pak for Data, które mogą być uruchamiane w dowolnej chmurze lub środowisku lokalnym dzięki jednemu, uniwersalnemu uprawnieniu ułatwiającemu przeprowadzenie modernizacji.

Unifikacja danych

IBM Data Virtualization

Przyspiesza i ułatwia kierowanie zapytań o dane z różnych źródeł bez konieczności przenoszenia tych danych.

IBM Db2® Advanced Edition

Relacyjna baza danych dostarcza zaawansowane funkcje na potrzeby danych i analizy dla obciążeń transakcyjnych.

IBM Db2 Warehouse

Elastyczna hurtownia danych w chmurze stworzona z myślą o wysoce wydajnej analizie.

Db2 for z/OS Connector

Synchronizuj i dostarczaj dane pochodzące z bazy danych Db2 for z/OS® do produktu IBM Cloud Pak for Data w celu zapewnienia do nich szybkiego dostępu.

MongoDB

Umożliwiaj użytkownikom przeglądanie i wykorzystywanie popularnych danych JSON przy użyciu zaawansowanych i elastycznych narzędzi MongoDB.

IBM Watson® Knowledge Catalog

Aktywuj dane gotowe do wykorzystania biznesowego za pomocą inteligentnego katalogu, aktywnych metadanych i funkcji zarządzania strategiami.

Zarządzanie danymi i AI

IBM Watson Knowledge Catalog

Aktywuj dane gotowe do wykorzystania biznesowego za pomocą inteligentnego katalogu, aktywnych metadanych i funkcji zarządzania strategiami.

IBM Watson Studio

Pozwala tworzyć i trenować modele uczenia maszynowego i modele oparte na sztucznej inteligencji, a także przygotowywać i analizować dane.

IBM Watson OpenScale

Zyskaj widoczność, kontrolę i możliwość optymalizowania wdrożeń mechanizmów sztucznej inteligencji w całym cyklu życia.

IBM OpenPages® with Watson®

Zarządzaj ryzykiem za pomocą wspomaganego przez sztuczną inteligencję, wysoce skalowalnego rozwiązania do zarządzania nadzorem, ryzykiem i zgodnością (GCR), które może działać w dowolnej chmurze.

IBM DataStage

Transformuj, oczyszczaj i dostarczaj dane w każdej lokalizacji, w dowolnej skali i złożoności oraz we wszelkich chmurach hybrydowych.

Senzing

W czasie rzeczywistym korzystaj z mechanizmów sztucznej inteligencji od firmy Senzing do identyfikowania i rozróżniania obiektów, aby przyspieszyć realizację projektów w dziedzinie analiz i wielkich zbiorów danych.

Praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji

IBM Watson Studio

Pozwala tworzyć i trenować modele uczenia maszynowego i modele oparte na sztucznej inteligencji, a także przygotowywać i analizować dane.

IBM Watson Machine Learning

Sprawnie wdrażaj modele samouczące się w środowisku produkcyjnym.

Palantir for IBM Cloud Pak for Data

Zapewnij wszystkim pionom przedsiębiorstwa możliwość wykorzystywania sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji i działania, bez względu na umiejętności techniczne.

IBM Anaconda Repository for IBM Cloud Pak for Data

Przyspieszaj, skaluj i udoskonalaj rozwiązania typu Open Source do analityki danych oraz innowacje sztucznej inteligencji w zaufanym środowisku.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

IBM Watson Knowledge Catalog

Aktywuj dane gotowe do wykorzystania biznesowego za pomocą inteligentnego katalogu, aktywnych metadanych i funkcji zarządzania strategiami.

IBM Security Guardium Data Protection for Databases Services

Korzystaj z kompleksowych funkcji zabezpieczania danych obejmujących ochronę danych i raportowanie na temat zgodności.

Obsługa klienta

IBM Watson Assistant

Pozwala tworzyć interfejsy konwersacyjne dla dowolnych aplikacji, urządzeń i kanałów.

IBM Watson Discovery

Pozwala znaleźć odpowiedzi i wartościowe informacje w złożonych treściach biznesowych.

Rozwiązania branżowe

Dowiedz się, jak korzystać z dedykowanych branżom usług IBM i innych firm.

Katalog usług IBM Cloud Pak for Data

Zapoznaj się z usługami dla sztucznej inteligencji, analizy, paneli kontrolnych, zarządzania danymi, źródeł danych, narzędzi programistycznych i pamięci masowej.

Produkty i usługi powiązane

IBM Cloud Pak for Data

Zintegruj analizę i aplikacje, aby przyspieszyć innowacje i obniżyć całkowite koszty użytkowania.

IBM Cloud Pak for Data as a Service

Zestaw usług platformy IBM Cloud Pak for Data, które są w pełni zarządzane w IBM Cloud® i mają dostęp do Twoich danych dzięki IBM Cloud Satellite™.

IBM Cloud Pak for Data Partners

Dodawaj funkcje do platformy z rosnącego ekosystemu partnerów technologicznych oraz integratorów systemów.

Następne kroki

Z pierwszej ręki poznaj możliwości IBM Cloud Pak for Data.