Przegląd

Godna zaufania sztuczna inteligencja w Twojej firmie

Często słyszy się, że analizy są tak efektywne, jak dane, które je generują, ale niedokładne lub wadliwe modele mogą mieć katastrofalne skutki dla analityki i inicjatyw w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współpraca z IBM zapewni Twoim zespołom narzędzia, procesy i talenty, które umożliwią im skalowanie podczas budowania i wdrażania dokładnych modeli sztucznej inteligencji, a także zarządzania nimi i nadzorowania ich.  

 „Współpraca z IBM pozwoliła nam przekształcić zaawansowaną analitykę dzięki otwartej i przejrzystej metodologii”.
— Manav Misra, dyrektor ds. danych i analiz, Regions Bank

Jak możemy pomóc?

Poznaj typowe przykłady użycia

ModelOps

Automatyzacja cyklu życia sztucznej inteligencji oraz synchronizacja aplikacji i potoku modeli w celu skalowania wdrożeń sztucznej inteligencji.

Nadzór nad sztuczną inteligencją

Zapewnienie przejrzystości, zgodności z przepisami i wiarygodności sztucznej inteligencji dzięki lepszej widoczności procesu tworzenia modeli.

ModelOps

Dowiedz się więcej o ModelOps

Raporty i nie tylko

Wykorzystanie AutoAI

Zsynchronizuj procedury ModelOps i DevOps na potrzeby transformacji cyfrowej.

Opinie analityków

Dowiedz się, dlaczego IBM uznano za lidera w dziedzinie analiz predykcyjnych i uczenia maszynowego.

Wielochmurowa strategia ModelOps

Przyspieszaj i skaluj wdrażanie modeli sztucznej inteligencji w dowolnej chmurze.

Webinaria

Przyśpieszanie cykli życia sztucznej inteligencji

Poznaj możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i nauki o danych do przyspieszania innowacji.

Skalowanie decyzji opartych na sztucznej inteligencji

Dowiedz się, jak zwiększyć skalę decyzji opartych na sztucznej inteligencji dzięki inteligentnej automatyzacji i tworzeniu niskokodowych aplikacji.

Zwyciężaj dzięki AI

Poznaj sprawdzone praktyki i techniki budowania transformacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Platforma

Automatyzacja

Zautomatyzuj cykl życia sztucznej inteligencji na potrzeby ModelOps.

Praca grupowa

Zapewnij samoobsługowy dostęp użytkownikom o różnych umiejętnościach.

Elastyczność

Wdrażaj mechanizmy sztucznej inteligencji od brzegu sieci po chmurę hybrydową.

Produkty na platformie

IBM Watson® Studio

Wdrażanie odpowiedzialnej, wytłumaczalnej sztucznej inteligencji. Nadzór i monitorowanie modeli w celu zmniejszenia dryftu i odchyleń oraz zarządzanie ryzykiem związanym z modelami.

Nadzór nad sztuczną inteligencją

Więcej informacji o nadzorze nad sztuczną inteligencją

Raporty i nie tylko

Zarządzanie ryzykiem modelu

Zobacz, jak przyspieszyć sprawdzanie poprawności modeli opartych na sztucznej inteligencji i zarządzać związanym z nimi ryzykiem.

Nadzór nad AI

Nadzór nad sztuczną inteligencją jako proces zapewniający wiarygodność sztucznej inteligencji i jej zgodność z przepisami.

Wytłumaczalna sztuczna inteligencja

Zobacz, jaki jest potencjalny zwrot z inwestycji w przypadku wytłumaczalnej sztucznej inteligencji.

Webinaria

Monitorowanie modeli i zarządzanie nimi

Jak zapewnić wytłumaczalną i odpowiedzialną sztuczną inteligencję.

Przyspieszenie cykli życia AI

Usprawnij nadzorowanie modeli oraz przepływy pracy między człowiekiem a maszyną.

Efektywne i odpowiedzialne nadzorowanie AI

Poznaj sprawdzone praktyki i przykłady użycia w kontekście odpowiedzialnej i etycznej AI.

Platforma

Wbudowane mechanizmy nadzoru

Zapewnij czyste, kompletne dane w oparciu o sprawdzone metody.

Zarządzanie ryzykiem modelu

Wykorzystaj zautomatyzowane sprawdzanie poprawności do zarządzania ryzykiem i zgodnością.

Wytłumaczalna sztuczna inteligencja

Zwiększ zaufanie do modeli sztucznej inteligencji poprzez stosowanie zalecanych procesów.

Produkty na platformie

IBM Watson Studio

Tworzenie i uruchamianie modeli sztucznej inteligencji oraz zarządzanie nimi w dowolnej chmurze. Zautomatyzuj cykl życia sztucznej inteligencji na potrzeby ModelOps.

IBM Watson® Knowledge Catalog

Przyspieszenie generowania korzyści biznesowych i zwiększenie użyteczności danych dzięki aktywnym metadanym i zarządzaniu strategiami.