Platforma IBM Cloud Pak® for Data nowej generacji

Łączenie właściwych danych z właściwymi osobami we właściwym czasie.

Budowanie wspólnej i zaufanej platformy danych

Jak możemy pomóc?

Poznaj typowe przypadki użycia

DataOps

Stosowanie metodyk i rozwiązań do zarządzania danymi w celu dostarczenia wiarygodnych danych, gotowych do wykorzystania biznesowego.

Ochrona prywatności danych i sztucznej inteligencji

Pełne zrozumienie danych wrażliwych i zarządzanie nimi w kontekście obowiązujących zasad ochrony prywatności.

Uspójnianie składnic danych

Upraszczanie środowiska danych w celu umożliwienia szybszego i ekonomicznego pozyskiwania korzyści.

DataOps

Dowiedz się więcej o DataOps

Zasoby

Inteligentna struktura danych

Wdrożenie wspólnej platformy danych dla zaufanych modeli sztucznej inteligencji.

Stosowanie DataOps w celu szybszego wdrażania AI

Budowanie kultury opartej na danych, charakteryzującej się sprawnością, szybkością i skalowalnością.

Zarządzanie danymi na potrzeby AI

Dostarczanie wiarygodnych danych, gotowych do wykorzystania biznesowego, dzięki sprawdzonym procedurom DataOps.

Webinaria

Nadzorowanie danych w różnych chmurach

Poznaj przyszłość — hybrydową architekturę struktur danych.

Struktura danych dla chmury hybrydowej

Dowiedz się, jak ING zrealizowało swoją wizję wykorzystania struktury danych w chmurze hybrydowej.

Seria IBM® DataStage®

Przyspiesz realizację projektów DataOps dzięki IBM DataStage na platformie IBM Cloud Pak for Data.

Platforma

Narzędzia do zarządzania danymi

Łączenie rozproszonych danych w chmurze hybrydowej.

Oprogramowanie do kontroli jakości danych

Zapewnianie wiarygodnych, gotowych do wykorzystania biznesowego danych na potrzeby analiz.

Uczenie maszynowe

Gromadzenie metadanych, zarządzanie zasobami i udostępnianie wiedzy.

Produkty na platformie

IBM Watson® Knowledge Catalog

Przyspieszenie generowania korzyści biznesowych i zwiększenie użyteczności danych dzięki aktywnym metadanym i zarządzaniu strategiami.

IBM DataStage

Szybsze dostarczanie wysokiej jakości danych dzięki integracji danych chmurowych na platformie IBM Cloud Pak for Data.

Wirtualizacja danych

Scentralizowany dostęp i jednolity widok danych bez potrzeby ich przenoszenia.

Ochrona prywatności danych i AI

Dowiedz się więcej o ochronie danych

Zasoby

Zachowanie prywatności danych

Dowiedz się więcej o prywatności danych bez zakłóceń.

Ochrona danych

Zapoznaj się z pięcioma aspektami zarządzania i ochrony danych wrażliwych.

Wdrażanie nadzoru

Dowiedz się od największego duńskiego banku, jak wdrożyć system nadzoru nad danymi.

Webinaria

Zaufane modele AI i prywatność danych

Posłuchaj ekspertów z branży, którzy omawiają kwestie prywatności danych i zgodności z przepisami w kontekście sztucznej inteligencji.

Ochrona danych w erze AI

Dowiedz się więcej na temat zarządzania i egzekwowania zgodności z przepisami w hybrydowych środowiskach chmurowych.

Cyfrowa odporność

Przygotuj się na dążenia organów regulacyjnych do zapewnienia odporności operacyjnej.

Platforma

Pochodzenie danych

Śledzenie, skąd pochodzą dane i jak są wykorzystywane, aby zapewnić zgodność z przepisami.

Globalne zarządzanie strategiami

Tworzenie i automatyzacja strategii opisujących, w jaki sposób należy postępować z danymi wrażliwymi.

Praca grupowa

Współpraca pomiędzy osobami zarządzającymi danymi i bezpieczeństwem danych dzięki zintegrowanemu nadzorowi i bezpieczeństwu.

Produkty na platformie

IBM Watson Knowledge Catalog

Przyspieszenie generowania korzyści biznesowych i zwiększenie użyteczności danych dzięki aktywnym metadanym i zarządzaniu strategiami.

IBM OpenPages® with Watson®

Upraszczanie zarządzania ryzykiem dzięki zunifikowanej platformie GRC opartej na sztucznej inteligencji i wszystkich danych przedsiębiorstwa.

Uspójnianie składnic danych

Dowiedz się więcej o uspójnianiu składnic danych

Webinaria

Nowy obraz architektury danych

Poznaj architekturę danych nowej generacji.

Zarządzanie danymi gotowymi na implementację AI

Dowiedz się, w jaki sposób odpowiednia platforma do zarządzania danymi może przyspieszyć wdrożenie sztucznej inteligencji.

Zoptymalizowana infrastruktura danych

Zbuduj zaawansowaną hurtownię danych i platformę analityczną na potrzeby sztucznej inteligencji.

Platforma

Platforma kontenerowa

Skorzystaj z otwartej platformy Red Hat® OpenShift®, aby wdrożyć rozwiązanie w dowolnej chmurze.

Zarządzanie danymi

Wykorzystaj sprawdzone, gotowe do wykorzystania w przedsiębiorstwie systemy zarządzania bazami danych.

Wbudowane mechanizmy nadzoru

Z łatwością przejdź od surowych do wiarygodnych danych.

Produkty na platformie

Wirtualizacja danych

Scentralizowany dostęp i pojedynczy widok danych bez potrzeby ich przenoszenia.

IBM Db2® na platformie IBM Cloud Pak for Data

Połączenie systemu zarządzania danymi opartego na AI z kompleksową platformą danych i sztucznej inteligencji.

IBM Watson Knowledge Catalog

Przyspieszenie generowania korzyści biznesowych i zwiększenie użyteczności danych dzięki aktywnym metadanym i zarządzaniu strategiami.

Zacznij od razu

Uwolnij potencjał danych, aby przyspieszyć innowacje dzięki platformie IBM Cloud Pak for Data.