Przegląd

Zyskaj dostęp do funkcji premium, korzystając z pakietów IBM Cloud Pak® for Data, skonteneryzowanego oprogramowania ze współużytkowanym uprawnieniem, które pozwala przeprowadzać wdrożenie w dowolnej chmurze lub lokalnie i unowocześniać rozwiązanie według własnych potrzeb. Bezproblemowo integruj pakiety z innymi usługami na potrzeby kluczowych zastosowań.

Pakiety

IBM® Db2® for IBM Cloud Pak for Data

Dostarczaj dane tam, gdzie są potrzebne, w każdej chwili, używając najlepszego na rynku, skalowalnego i opartego na AI systemu do zarządzania bazami danych.

IBM Informix® for IBM Cloud Pak for Data

Łatwo zintegruj możliwą do osadzenia bazę danych z funkcjami samozarządzania, aby zoptymalizować swoje rozwiązanie pod kątem przetwarzania transakcyjnego OLTP i danych internetu rzeczy (IoT).

IBM DataStage® for IBM Cloud Pak for Data

Przekształcaj, oczyszczaj i dostarczaj dane w dowolne miejsca, na dowolną skalę i przy dowolnym poziomie złożoności w środowiskach chmury hybrydowej i między nimi.

IBM Master Data Management for IBM Cloud Pak for Data

Zachęć użytkowników biznesowych oraz technicznych do współpracy i opracowywania innowacyjnych rozwiązań, zapewniając im dostęp do pojedynczego, wiarygodnego widoku danych przedsiębiorstwa.

IBM Cognos® Analytics for IBM Cloud Pak for Data

Wyciągaj cenne wnioski przy użyciu spersonalizowanego, opartego na sztucznej inteligencji rozwiązania, które umożliwia szybsze i bardziej niezawodne opracowywanie i raportowanie danych.

IBM Planning Analytics for IBM Cloud Pak for Data

Automatyzuj procesy planowania, budżetowania i prognozowania z pomocą czołowego zintegrowanego rozwiązania planistycznego.

IBM Watson® Assistant for IBM Cloud Pak for Data

Niezwłocznie rozwiązuj problemy klientów w każdym kanale komunikacji dzięki wirtualnym asystentom opartym na technologii AI.

IBM Watson® Discovery for IBM Cloud Pak for Data

Uzyskuj odpowiedzi na pytania i wyciągaj wnioski ze złożonych danych biznesowych, korzystając z opartych na sztucznej inteligencji analiz wyników wyszukiwania i analiz tekstu.

IBM OpenPages® with Watson® for IBM Cloud Pak for Data

Upraszczaj procesy zarządzania ryzykiem i kontrolowania zgodności z przepisami przy użyciu jednolitego rozwiązania do zarządzania nadzorem, ryzykiem i zgodnością (GCR), które działa w oparciu o technologię AI i wszystkie dane Twojego przedsiębiorstwa.

Porozmawiaj z ekspertem

Sprawdź, jak produkt IBM Cloud Pak for Data pomaga w implementacji sztucznej inteligencji.