Wprowadzenie

Co to jest przetwarzanie dokumentów?

Przetwarzanie dokumentów automatyzuje przekształcanie nieustrukturyzowanych treści zawartych w dokumentach biznesowych w ustrukturyzowane dane przydatne w procesach biznesowych. Dzięki temu użytkownicy biznesowi mogą łatwiej i precyzyjniej wyodrębniać cenne dane z dokumentów papierowych, elektronicznych i obrazów.

Jak to działa

Co zyskujesz

Funkcje przetwarzania dokumentów

Usługi wykorzystujące sztuczną inteligencję dostarczają dane, którym możesz zaufać, co pozwala osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Konfiguracja bez konieczności kodowania

Utwórz przepływ przetwarzania dokumentów, korzystając z wizualnego podejścia do tworzenia aplikacji, które wymaga jedynie klikania.

Wyodrębnianie danych

Wyodrębniaj dane z dokumentów ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych.

Klasyfikacja i kategoryzacja

Identyfikuj zróżnicowane dokumenty i sortuj je w odpowiednich kategoriach.

Automatyczna korekcja błędów

Wykrywaj i poprawiaj dane, które zostały wyodrębnione niepoprawnie lub powinny zostać wzbogacone.

Sztuczna inteligencja na każdym etapie

Korzystaj ze sztucznej inteligencji w trakcie całego procesu biznesowego, od gromadzenia i wzbogacania danych aż po trenowanie dotyczące nowych typów dokumentów.

Gotowe szablony

Dostosowuj się do wszelkich potrzeb biznesowych przy użyciu gotowych szablonów, które pozwalają na dopasowanie procesu do dokumentów.

Łatwe do wytrenowania modele

Do skonfigurowania aplikacji lub wytrenowania modelu uczenia maszynowego nie jest wymagany analityk danych.

Fundament automatyzacji

Wspólne komponenty

ikona przedstawiająca integrację

Utwórz raz i wykorzystaj ponownie

Zestaw wspólnych komponentów sztucznej inteligencji i automatyzacji zasila każdy pakiet IBM Cloud Pak i zapewnia bezpieczną integrację między tymi komponentami, dzięki czemu system można utworzyć raz, a następnie ponownie wykorzystać go w działaniach IT i biznesowych. Kluczowe komponenty:

  • Eksploracja procesów umożliwiająca identyfikowanie trendów, wzorców i szczegółów dotyczących rozwoju procesu.
  • Eksploracja zadań pozwalająca na znalezienie łatwo dostępnych możliwości zrobotyzowanej automatyzacji procesów.
  • Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) umożliwiająca automatyzację powtarzających się zadań.
  • Ujednolicone repozytorium zasobów służące do przechowywania i współużytkowania artefaktów automatyzacji wielokrotnego użytku.
  • Węzeł pojedynczych zdarzeń umożliwiający przetwarzanie danych zdarzeń w czasie rzeczywistym i zasilanie uczenia maszynowego.

Orkiestracja pracy

ikona przedstawiająca interaktywność

Osobista, interaktywna sztuczna inteligencja

Udostępnij pracownikom własną interaktywną sztuczną inteligencję — w ramach narzędzi, które są już używane, takich jak poczta elektroniczna, kalendarze i oprogramowanie Slack® do pracy grupowej — aby pomóc im szybciej wykonywać zadania rutynowe i o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa. Rozpocznij pracę po prostu mówiąc, a zaawansowany mechanizm sztucznej inteligencji zacznie działać, łącząc umiejętności uzyskane w oparciu o wiedzę organizacji oraz wcześniejsze interakcje.

Kontenery klasy korporacyjnej

ikona przedstawiająca wdrażanie

Wdrażanie w dowolnym miejscu

Usługi Automation Foundation i rozwiązanie IBM Cloud Paks to oprogramowanie kontenerowe działające w systemie Red Hat® OpenShift® — platformie kontenerowej Kubernetes gotowej do użycia w przedsiębiorstwie. Tego rodzaju kontenery są gotowe do wdrożenia w dowolnym miejscu: chmurze hybrydowej, środowisku wielochmurowym i brzegowym. Platforma Red Hat OpenShift oferuje pojedynczy punkt sterowania, który upraszcza orkiestrację we wszystkich środowiskach użytkownika.

IBM certyfikuje szablony kontenerów i zarządza nimi, aby zautomatyzować cykl życia oprogramowania od konfiguracji po monitorowanie, skalowanie, zapewnianie zgodności z przepisami i instalowanie poprawek. Techniki wzmacniania bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko dotyczące nawet typowych słabych punktów.

Kluczowe przypadki użycia

Obsługa kont

ikona przedstawiająca obsługę klienta

Efektywnie rozpocznij proces trenowania dokumentów przez odczytanie typowych pól, takich jak „adres klienta” i „numer konta” lub bezpośrednie odczytanie definicji formularza PDF. Użyj zrobotyzowanej automatyzacji procesów, aby zautomatyzować wprowadzanie danych do systemów zaplecza. Identyfikuj żądania zamknięcia konta i przekazuj je agentom w celu zwiększenia zatrzymywania klientów.

Zautomatyzowane rejestrowanie

ikona przedstawiająca automatyzację procesów

Wyeliminuj nieefektywne, ręczne przetwarzanie arkuszy kalkulacyjnych w celu rejestracji do programów. Przeprowadź użytkowników przez proces krok po kroku, ucząc system rozpoznawania kluczowych pól z formularzy rejestracyjnych.Upewnij się, że pola danych i waluty są poprawnie rozpoznawane, a w przypadku unikalnych pól są używane niestandardowe analizatory poprawności.

Szybsze przedstawianie wycen klientom

ikona przedstawiająca przyspieszenie

Przyspiesz proces wyceny i zatwierdzania klientów przez automatyczne odczytywanie i klasyfikowanie dokumentów zgłoszeniowych oraz wyodrębnianie odpowiednich danych. Wyodrębnione dane są zwracane w standardowym formacie, a dzięki weryfikacji przez człowieka są kompletne i dokładne, dzięki czemu możesz przedstawiać wyceny szybciej niż konkurencja.

Organizacja Everest Group uznała firmę IBM za lidera wśród dostawców technologii inteligentnego przetwarzania dokumentów (IDP).