Co to jest?

IBM Cloud Object Storage to obiektowa pamięć masowa zdefiniowana programowo. Można ją zakupić i wdrożyć w formie licencji obejmującej tylko oprogramowanie i korzystać z niej na dowolnym certyfikowanym sprzęcie lub w formie w pełni skonfigurowanego urządzenia, które można zamontować w jednym lub kilku centrach przetwarzania danych.

Jakie możliwości oferuje IBM Cloud Object Storage?

Dzięki platformie Cloud Object Storage użytkownik ma dostęp do swoich nieustrukturyzowanych danych o każdej porze, w dowolnym miejscu na świecie. Umożliwia ona utrzymywanie stale dostępnego środowiska i skalowanie pamięci masowej do eksabajtów bez zakłócania jego pracy. Platformy można używać jako repozytorium dla danych z internetu rzeczy, danych analitycznych lub kopii zapasowych.

Jak korzystać z IBM Cloud Object Storage?

Do obsługi platformy IBM COS można używać aplikacji napisanych samodzielne, o ile korzystają one z interfejsu API REST zgodnego z technologią 3S, lub jednej z ponad 70 certyfikowanych aplikacji. Aplikacje umożliwiają intuicyjną obsługę rozwiązania IBM COS i wykorzystywanie go do takich zadań, jak archiwizacja danych z pamięci NAS i przechowywanie kopii zapasowych danych.

Jakie dane może przechowywać IBM Cloud Object Storage?

Na tej platformie można przechowywać dowolne dane, na przykład obrazy, nagrania wideo lub dokumenty. Nie ma ograniczeń co do ich formatu.

Jaka jest pojemność IBM Cloud Object Storage?

Wielkość danych, które można przechowywać na platformie, jest praktycznie nieograniczona. Możliwe są zarówno obiekty bardzo małe, jak i takie o wielkości 10 TB. W najmniejszej konfiguracji z urządzeniami IBM pojemność użytkowa platformy wynosi 72 TB, a można ją powiększyć do ponad 1 EB, nie zakłócając jej funkcjonowania.

Jak przebiega wdrożenie rozwiązania?

IBM Cloud Object Storage można wdrożyć w jednym, dwóch, trzech lub kilku ośrodkach. W każdym z tych wypadków dane są dostępne nawet w razie wyłączenia wielu urządzeń. Jeśli skonfigurowano co najmniej dwa ośrodki, wtedy każdy z nich może jednocześnie odczytywać i zapisywać dane.

Jakie są zasady licencjonowania oprogramowania?

Oprogramowanie jest licencjonowane według liczby terabajtów surowych danych. Oprogramowanie zawiera wszystkie komponenty potrzebne do wdrożenia bezpośrednio na sprzęcie.

Jak zakupić IBM Cloud Object Storage?

W sprawie zakupu należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym IBM lub lokalnym Partnerem Handlowym IBM.

Jakie opcje zakupu są dostępne?

Do wyboru są trzy opcje: (1) Zakup licencji tylko na oprogramowanie; klient kupuje to, co niezbędne, a następnie rozszerza możliwości rozwiązania, gdy pojawi się taka potrzeba. (2) Zakup urządzenia w pełnej konfiguracji ze sprzętem i oprogramowaniem, a następnie skalowanie jego możliwości zgodnie z potrzebami. (3) Zakup systemu z pojemnością skalowaną na żądanie (tylko przy zakupie urządzenia) z minimalną opłatą początkową.

W jaki sposób są zorganizowane dane na platformie IBM Cloud Object Storage?

Informacje przechowywane na platformie IBM Cloud Object Storage są zaszyfrowane i rozproszone między wieloma lokalizacjami geograficznymi. Ta usługa opiera się na wykorzystaniu rozwiązań IBM Object Storage dla rozproszonych środowisk pamięci masowych.

Z jakim sprzętem współdziała oprogramowanie?

IBM COS obsługuje trzy różne rodzaje urządzeń: menedżery (wymagany jest 1 lub 2 na klaster); węzły korzystające lub warstwę szybką (co najmniej 1 na ośrodek, zaleca się co najmniej 2) i węzły przechowujące lub warstwę pojemną (co najmniej 3, bez górnego limitu).

Jak wdrożyć sprzęt?

Menedżery i węzły korzystające można wdrożyć jako maszyny wirtualne w środowisku VMWare lub na węźle certyfikowanych serwerów bądź jako urządzenie IBM. Węzły korzystające można też wdrożyć bezpośrednio na węźle przechowującym pamięci masowej. Funkcję węzłów przechowujących mogą pełnić tylko specjalne urządzenia korzystające z certyfikowanych serwerów lub urządzeń IBM.

Jakie serwery współdziałają z rozwiązaniem?

Rozwiązanie obsługuje wiele certyfikowanych serwerów od różnych dostawców, w tym Cisco, Lenovo, SuperMicro, Dell, HPE, Huawei i wielu innych. Serwery IBM dla platformy Cloud Object Storage obejmują sprzęt i oprogramowanie, stanowiąc zintegrowaną, pojedynczą konfigurację objętą wsparciem.

Jak dobrze IBM Cloud Object Storage chroni dane?

Usługa ta pozwala korzystać z funkcji uwierzytelniania przed udostępnieniem danych. Mechanizmy kontroli dostępu umożliwiają przyznawanie upoważnień tylko wybranym użytkownikom i aplikacjom. Użytkownik może też bezpiecznie przesyłać i pobierać dane za pomocą punktów końcowych SSL korzystających z protokołu HTTPS lub obsługiwać je za pośrednictwem usługi Key Service bądź mechanizmu SSE.

Czy można szyfrować dane przy użyciu własnych kluczy?

Tak. Chmura IBM Cloud pozwala użytkownikowi szyfrować dane w spoczynku przy użyciu własnego klucza: SSE-C — korzystając z tego rozwiązania, można zastosować własny klucz szyfrowania. Chmura IBM nie zapisuje klucza użytkownika na platformie IBM Cloud Object Storage. To do użytkownika należy zarządzanie własnym kluczem i dostarczenie go w trakcie przekazywania i pobierania danych.

Czy IBM Cloud Object Storage pozwala na szyfrowanie danych zarówno w spoczynku, jak i w ruchu?

Tak. Dane w spoczynku można szyfrować przy użyciu 256-bitowego automatycznego mechanizmu Advanced Encryption Standard (AES), który działa po stronie serwera, i algorytmu skrótu Secure Hash Algorithm (SHA)-256. Dane w ruchu są zabezpieczane przy użyciu wbudowanego mechanizmu szyfrowania klasy operatorskiej Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL).

Jaką odporność ma IBM Cloud Object Storage?

Platformę IBM Cloud Object Storage zaprojektowano tak, aby zapewniała odporność na poziomie ponad 15 dziewiątek lub odporność obiektów na poziomie 99,9999999999999% w danym roku. Wynika z tego, że spośród każdego tysiąca obiektów raz na trylion lat jeden obiekt może zostać utracony.

Jaki jest poziom dostępności systemu użytkownika?

W standardowej konfiguracji IBM Cloud Object Storage ma dostępność na poziomie 8 dziewiątek. Oznacza to, że w ciągu całego roku system jest niedostępny przez czas krótszy niż mrugnięcie oka (0,3 sek. w roku). Dane będą dostępne nawet wtedy, kiedy w systemie przestanie działać kilka urządzeń, węzłów, a nawet cały ośrodek.

Czy dane są dostępne współbieżnie z dowolnego ośrodka?

Tak. To jedna z wielu zalet ochrony polegającej na geograficznym rozproszeniu danych. Możliwość dostępu z wielu ośrodków sprawia, że w porównaniu z innymi rozwiązaniami do replikacji platforma IBM Cloud Object Storage cechuje się dużo większą elastycznością, wydajnością i prostotą.