Najważniejsze cechy IBM Cloud Object Storage

Nowe rozwiązania, które ograniczają koszty, a zwiększają wydajność

Przeczytaj przewodnik po produkcie

Klienci mogą obniżyć koszty związane z pamięcią masową nawet o 12%, korzystając z nowych napędów SMR o pojemności 18 TB, i zwiększyć przepustowość do 55 GB/s w przypadku klastra z 12 węzłami dzięki lepszej wydajności odczytu (nawet o 300%) i zapisu (nawet o 150%).

Możliwość wykorzystania IBM Spectrum Discover na potrzeby obciążeń AI

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania (PDF, 995 kB)

Dzięki nowym wbudowanym połączeniom z rozwiązaniem IBM Spectrum Discover metadane są automatycznie przekształcane z danych IBM Cloud Object Storage w „dane o wartości praktycznej”, a ogromne ilości informacji łatwo jest przeszukać. W ciągu kilku sekund miliardy obiektów można przeszukać pod kątem różnych kryteriów. Dane można też oznaczać na potrzeby przyszłych analiz i aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI).

Dużo niższy koszt przechowywania obiektów i plików

Przeczytaj artykuł naukowy (PDF, 413 kB)

Platformę Cloud Object Storage wyposażono w oprogramowanie dsNet®, które używa opatentowanych algorytmów rozpraszania informacji (IDA), dzięki czemu można na niej przechowywać nieustrukturyzowane obiekty na skalę petabajtów lub większą, ponosząc przy tym dużo niższe koszty niż w wypadku tradycyjnych systemów pamięci masowych. Jest to możliwe, ponieważ dsNet IDA zapewnia wymaganą odporność i dostępność przy użyciu mechanizmu kodowania nadmiarowego (Erasure Coding) zamiast replikacji.

Prostsze zarządzanie pamięcią masową o dużych pojemnościach

Przeczytaj podręcznik po architekturze (PDF, 4,6 MB)

IBM oferuje rozwiązania w zakresie obiektowych pamięci masowych, które zapewniają olbrzymią skalowalność, obniżając jednocześnie całkowity koszt użytkowania i upraszczając zarządzanie pamięcią masową o wielkości sięgającej petabajtów, a nawet eksabajtów. Już w momencie pierwszego wdrożenia rozwiązanie przynosi oszczędności, a przy tym oferuje skalowalność, która daje organizacji pewność, że nawet w razie nagłego przyrostu nieustrukturyzowanych danych pojemność należącej do niej pamięci masowej będzie wystarczająca.

IBM Cloud Object Storage dostarcza dane z urządzeń brzegowych w oparciu o maszynę wirtualną, która udostępnia interfejs SMB lub NFS zapewniający łączność z obiektową pamięcią masową.

Lider w dziedzinie obiektowej pamięci masowej od 5 lat

Przeczytaj raport Magic Quadrant firmy Gartner

Dowiedz się, dlaczego IBM piąty rok z rzędu zajmuje pozycję lidera rankingu Magic Quadrant 2020 w kategorii dla rozproszonych systemów plików i obiektowej pamięci masowej.

Bezpieczna ochrona danych dzięki zgodności z branżowymi normami

Przeczytaj dokumentację (PDF, 640 kB)

Funkcja WORM chroni dane przed manipulacjami. Klient może łatwo utworzyć magazyn pamięci masowej, w którym dane są przechowywane zgodnie z określoną strategią, i zablokować obiekty przez przeniesienie ich do tego magazynu. System zapewnia zgodność z restrykcyjnymi wymogami zasady SEC17a-4f, ponieważ korzystanie z danych i ich przesyłanie odbywa się w nim za pośrednictwem interfejsu S3.

Elastyczne mechanizmy ochrony danych lokalnych i rozproszonych geograficznie

Przeczytaj opracowanie (PDF, 2,1 MB)

Dzięki technologii rozpraszania informacji, aby uzyskać dostępność na poziomie 8 dziewiątek i mieć możliwość ciągłego korzystania z danych, wystarczy przechowywać jedną kopię informacji.

Użytkownik może zacząć od 75 TB i rozszerzać pojemność do eksabajtów, chroniąc w ten sposób swoją inwestycję. Platformę Cloud Object Storage zaprojektowano tak, aby jej skalowanie było proste, więc aby zwiększyć jej pojemność, wystarczy dodać węzły przechowujące, a w celu zwiększenia przepustowości — węzły korzystające.

Łatwe w obsłudze oprogramowanie i elastyczne konfiguracje

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu (PDF, 617 kB)

Wykorzystaj cały potencjał sprzętu i narzędzi do zarządzania z pomocą oprogramowania IBM. Ogromna skalowalność i efektywność platformy IBM Cloud Object Storage pozwalają uprościć obsługiwane środowisko i przynoszą znaczne oszczędności.

Automatyczne, planowane usuwanie danych po wygaśnięciu ich ważności

Nowe funkcje zarządzania cyklem życia danych umożliwiają skonfigurowanie prostych zasad, w oparciu o które obiekt lub obiekty w zasobniku będą automatycznie usuwane.

Zobacz także