Szczegółowe informacje o rozwiązaniu IBM Cloud Infrastructure Center

Efektywne zarządzanie infrastrukturą

Udostępnia konsumentom podstawowe zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięciowe na żądanie, umożliwiając ich zwiększanie lub zmniejszanie w miarę potrzeb.

Interfejs zgodny ze standardami branżowymi

Oferuje zgodny z branżowymi standardami interfejs do określania i inicjowania cyklu życia infrastruktury wirtualnej za pośrednictwem samoobsługowego portalu, a także zarządzanie tym cyklem.

Integracja za pośrednictwem standardowych interfejsów API OpenStack

Łatwa integracja z narzędziami do automatyzacji chmury, takimi jak IBM Cloud Automation Manager czy VMware vRealize Automation/Orchestration.

Eksploracja maszyn wirtualnych

Opcjonalna eksploracja już istniejących maszyn wirtualnych, którymi ma zarządzać rozwiązanie Cloud Infrastructure Center

Zarządzanie obrazami

Umożliwia rejestrowanie obrazów maszyn wirtualnych w bibliotece i zarządzanie nią, dzięki czemu ułatwia błyskawiczne wdrażanie środowiska maszyny wirtualnej poprzez uruchamianie obrazu przechowywanego w bibliotece.

Wbudowane newralgiczne komponenty OpenStack umożliwiają zarządzanie w modelu IaaS niezależnie od dostawcy. Obsługa tego rozwiązania wymaga tych samych działań i umiejętności, co inne produkty IaaS na różnych platformach. Szybciej i bardziej efektywnie opracowuj i wdrażaj aplikacje od początku przeznaczone dla chmury dzięki rozwiązaniom IBM Cloud Paks i Red Hat OpenShift.