Przegląd

Korzyści

Rozwiązanie stworzone dla Twojej branży

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne

otwarta fiolka tabletek

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne

Umożliwia firmom farmaceutycznym szybsze opracowywanie leków dla pacjentów.

Producenci wyrobów medycznych

osoba sprawdzająca tętno na smartwatchu

Producenci wyrobów medycznych

Dowiedz się więcej o zaletach IBM Clinical Development istotnych dla sektora wyrobów medycznych.

Organizacje prowadzące badania na zlecenie (CRO)

dwie kobiety w maseczkach patrzące na komputer

Organizacje prowadzące badania na zlecenie (CRO)

Dowiedz się, dlaczego czołowe organizacje CRO chcą korzystać z IBM Clinical Development.

Cechy

Jedna zunifikowana platforma

Najważniejsze cechy produktu IBM Clinical Development

Rejestrowanie danych w formie elektronicznej

Projektowanie i rozpoczynanie badań bez migracji bazy danych.

Relacja z pacjentem

Dostęp do danych bezpośrednio od pacjentów i opiekunów.

Integracja danych

Budowanie i automatyzacja konektorów danych przy minimalnym nakładzie prac programistycznych.

Kodowanie medyczne z pomocą usługi Watson

Użyj sztucznej inteligencji do szybszego i dokładnego kodowania medycznego.

Ilustracje przedstawiające produkt

Advance Expression Editor

laptop z widocznym rozwiązaniem Advance Expression Editor

Advance Expression Editor

Z łatwością definiuj logikę i integruj źródła danych zewnętrznych z pomocą czołowego w branży rozwiązania Advance Expression Editor.

Inteligentny raport

laptop z widocznym inteligentnym raportem

Inteligentny raport

Korzystając z zaawansowanego oprogramowania IBM Cognos Analytics, użytkownicy mogą tworzyć i edytować raporty niestandardowe na dowolnym etapie badania.

Dziennik kliniczny

laptop z widocznym dziennikiem klinicznym

Dziennik kliniczny

Umożliwia uczestnikom badania i ich opiekunom wprowadzanie informacji dziennych, ankietowych oraz informacji o wynikach za pośrednictwem różnych urządzeń.

Następne kroki

Pracuj efektywniej z pomocą rozwiązania IBM Clinical Development