Platforma jako usługa (PaaS)

Umożliwienie użytkownikom opracowywania, uruchamiania aplikacji i zarządzania nimi bez utrzymywania skomplikowanej infrastruktury

7 wyn.
Strona 1