Skip to main content

Znajdź produkt

Active loading indicator
9 wyn.

Wyświetlanie 9 produktów wg popularności:

Inteligentna analiza zagrożeń

Źródło opartej na dowodach wiedzy o obecnych i pojawiających się zagrożeniach dla zasobów

IBM QRadar Log Manager

IBM QRadar Log Manager to rozwiązanie IBM, które pomaga chronić organizację przed zagrożeniami i spełnić wymagania formalno-prawne

IBM QRadar on Cloud

216 recenz. - G2 Crowd

Skorzystaj z chmurowego rozwiązania SIEM i skoncentruj zasoby na monitorowaniu zagrożeń i ataków ze strony użytkowników wewnętrznych za pomocą...

IBM QRadar User Behavior Analytics

IBM QRadar User Behavior Analytics (UBA) to aplikacja do wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych.

IBM QRadar Incident Forensics

IBM® QRadar® Incident Forensics umożliwia szybkie prowadzenie pogłębionych dochodzeń w sprawach incydentów związanych z bezpieczeństwem sieci

IBM QRadar Network Insights

IBM QRadar Network Insights umożliwia przewidywanie ataków dzięki analizie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym.

IBM QRadar SIEM

216 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o inteligentnej analizie bezpieczeństwa w programie IBM Security QRadar SIEM, dzięki której można uzyskać dostęp do wartościowych...

IBM X-Force Exchange

IBM X-Force Exchange to chmurowa platforma udostępniania danych o zagrożeniach, która umożliwia zapoznawanie się z zagrożeniami, współpracę między...

IBM Security Identity Governance & Intelligence (IGI)

IBM Security Identity Governance and Intelligence umożliwia menedżerom IT, audytorom i właścicielom firm sprawowanie nadzoru nad dostępem i spełnienie...

IBM QRadar Advisor with Watson

Rozwiązanie IBM QRadar Advisor with Watson wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby ułatwiać analitykom bezpieczeństwa prowadzenie dochodzeń w sprawie...

Jak możemy pomóc?