Bezpieczeństwo aplikacji

Zapobieganie lukom w strategii bezpieczeństwa aplikacji lub bazowego systemu