Architektura zorientowana na usługi (SOA)

Świadczenie usług za pośrednictwem komponentów aplikacyjnych przy wykorzystaniu protokołu komunikacji w sieci