Kopie zapasowe

Kopiowanie i archiwizacja danych komputerowych, aby można je było odtworzyć w razie utraty lub zniszczenia oryginałów

[object Object] wyn.