Rozpoznawanie mowy

Komputery umożliwiają rozpoznawanie języka naturalnego i jego zamianę na tekst