System rekomendacyjny

Prognozowanie ocen lub preferencji elementów przy użyciu podklasy systemów filtrowania informacji