Wizja komputerowa

Akwizycja, przetwarzanie, analizowanie i interpretacja obrazów cyfrowych