Analityka

Identyfikacja i interpretacja istotnych wzorców i informacji istniejących w danych, a następnie powiadamianie o nich

125 wyn.
Strona 1