System zarządzania treścią

Tworzenie i aktualizowanie treści cyfrowych przy użyciu funkcji pracy zespołowej, ról i przepływów pracy