Personalizacja

Opracowane w oparciu o dane taktyki i sposoby komunikacji w większym stopniu odpowiadają na potrzeby klienta, a tym samym zwiększają poziom jego obsługi