Finanse

Zarządzanie wszystkimi aspektami finansów firmy, w tym środkami trwałymi, zobowiązaniami, budżetami, sprawozdawczością i wymaganiami formalno-prawnymi

[object Object] wyn.