Zarządzanie dokumentami

Zarządzanie procesami przechowywania, obsługi wersji i metadanych, zabezpieczeniami, indeksowania i wyszukiwania dokumentów