Zarządzanie projektami

Inicjowanie, planowanie, realizacja, nadzorowanie i finalizacja projektów zespołowych