Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Zbieranie danych i zarządzanie danymi z kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak finanse, marketing, sprzedaż, gospodarka magazynowa