Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie wyposażeniem, infrastrukturą i pozostałymi zasobami na etapie projektowania, budowy eksploatacji, konserwacji i wymiany

57 wyn.
Strona 1