Cechy i funkcje rozwiązania IBM Sterling Catalog Manager

Pojedyncza platforma

Zyskaj pełną kontrolę nad strategią zarządzania produktami, syndykowaniem danych katalogowych i sprzedażą za pośrednictwem pojedynczej, zunifikowanej platformy do zarządzania i dystrybucji.

Bezpieczne zamawianie

Możesz łatwo zamawiać produkty, korzystając z najaktualniejszych i najdokładniejszych informacji.

Wsparcie dla szeregu procesów

Połącz informacje o produktach z systemem ERP, aby usprawniać realizację procesów zakupowych oraz generować dokumenty EDI 832 i inne ustrukturyzowane pliki.

Ustanawianie reguł

Definiuj reguły i wytyczne biznesowe dla każdego katalogu, z możliwością ręcznego zatwierdzania lub odrzucania zmian.

Przesyłanie z Excela

Przesyłaj obsługiwane katalogi z programu Excel.

Sterowanie przepływem danych

Stwórz proces wymiany i przepływu danych między partnerami handlowymi i systemami oraz skutecznie nim zarządzaj.

Zarządzanie harmonogramem

Zarządzaj wszystkimi aspektami projektu lub harmonogramu, w tym zasobami, materiałami i zależnościami, ograniczeniem ryzyka, raportami o statusie i spotkaniami komitetu sterującego.