Bezpieczna praca zdalna dzięki IBM i Box

Odmień swoją działalność dzięki platformie Box Cloud Content Management

IBM i Box zawiązały strategiczne partnerstwo, by wspólnie pomagać organizacjom odmieniać metody pracy. Partnerstwo opiera się na integracji technologii IBM i pojedynczego, łatwego w obsłudze i bezpiecznego rozwiązania firmy Box działającego w chmurze. Owocem tej współpracy jest platforma dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych zapewniająca możliwość sprawowania nadzoru nad treściami, zarządzania nimi i wykorzystywania ich w pracy zespołowej. Rozwiązanie Box współdziała z wszystkimi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie aplikacjami, umożliwiając pracę z dowolnego miejsca.

Call Out

Zalety rozwiązania Box

Bezpieczeństwo i zgodność z wymogami

Wykorzystuj spójne mechanizmy kontrolne w plikach dowolnego typu, aby skutecznie wykrywać zagrożenia i zapobiegać kradzieżom danych. Optymalizuj zarządzanie cyklem życia treści, by zapewnić zgodność z przepisami i ograniczyć ryzyko prawne.

Łatwa współpraca między użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Uprość współpracę w przedsiębiorstwie i usprawnij pracę zdalną w międzynarodowych zespołach dzięki bezpieczniejszemu zarządzaniu treściami.

Integracja z wszystkimi użytkowanym aplikacjami

Ułatwiaj korzystanie z narzędzi biurowych, takich jak Office 365, G Suite, Okta, Slack i ponad 1400 innych aplikacji. Scentralizuj dostęp do treści w aplikacjach niestandardowych i branżowych, takich jak Salesforce, ServiceNow i AutoCAD.

IBM Watson Knowledge Catalog InstaScan i Box Shield

zrzut ekranu przedstawiający interfejs rozwiązania Box

Połączenie IBM Watson® Knowledge Catalog InstaScan i Box Shield stanowi kompleksowe rozwiązanie do ochrony poufności nieustrukturyzowanych danych. Wspomaga organizacje w szybkiej ocenie ryzyka związanego z wykorzystywanymi treściami, nadawaniu priorytetów działaniom mającym na celu poprawę jakości danych i realizacji tych czynności oraz zmniejszeniu czasu oczekiwania na zgromadzenie danych niezbędnych do zachowania zgodności — a wszystko to w ramach jednego, bezpiecznego środowiska.

 

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania (PDF, 322 kB)

Dowiedz się więcej o IBM Watson Knowledge Catalog InstaScan