Elastyczne warunki cenowe odpowiadające potrzebom związanym z trybem współpracy

Szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach

Bezpłatny okres próbny Cloud Private Federal
 • Dostęp do wszystkich funkcji
 • Scentralizowane repozytorium
 • Dedykowana chmura prywatna dla jednego podmiotu użytkującego
 • Dedykowane rozwiązanie dla wielu podmiotów użytkujących
 • Możliwość zapraszania nieograniczonej liczby osób do współpracy
 • Tworzenie map procesów zgodnie ze standardami branżowymi
 • Utrzymywana i zarządzana przez IBM
 • Utrzymywane w centrach przetwarzania danych IBM, które obsługują aplikacje instytucji federalnych USA
 • Kursy i pomoc elektroniczna ułatwiająca rozpoczęcie pracy
 • Funkcje do pracy zespołowej
 • Każda instancja prywatna jest fizycznie i logicznie odseparowana od pozostałych
 • Spełnia wymagania FedRAMP i FISMA dotyczące prywatności i bezpieczeństwa

Opcje licencjonowania

Wybierz opcję licencjonowania

Edytor Kontrybutor Obserwator
Wyświetlanie opublikowanych modeli
Wyświetlanie modeli roboczych
Komentowanie
Przeglądanie
Zatwierdzanie
Tworzenie
Edytowanie