Call Out

Lepsza jakość danych Hadoop

IBM BigQuality to rozwiązanie do zarządzania jakością danych, które oferuje rozbudowany zestaw działających w węzłach danych klastra Apache Hadoop funkcji profilowania, oczyszczania danych i monitorowania ich jakości. IBM BigQuality pomaga zapewniać wysoką jakość danych i umożliwia szybką adaptację pod kątem wprowadzanych strategicznych zmian biznesowych poprzez administrowanie i monitorowanie danych oraz stosowanie wobec danych Hadoop reguł dotyczących jakości.

Rozwiązania BigQuality i IBM BigIntegrate oferują kompleksowe funkcje integracji danych Hadoop i nadzoru nad nimi. Należą do rodziny produktów IBM InfoSphere® Information Server przeznaczonych do eksploatacji w klastrach Hadoop.

Korzyści

Zaawansowane możliwości przetwarzania danych

Udostępnia wysoce skalowalną platformę integracji i kontroli jakości danych, która operuje na pamięci wewnętrznej bez współużytkowania (shared-nothing). Od początku działa w klastrze Hadoop, pomagając wykorzystywać zaawansowane funkcje w środowisku jezior danych.

Szczegółowe profilowanie danych

Udostępnia bogaty zestaw funkcji profilowania danych, pozwalając lepiej zrozumieć zasoby przenoszone do rozproszonych klastrów Hadoop.

Ochrona prywatności danych

Chroni prywatność danych, maskuje dane i umożliwia zarządzanie danymi testowymi. Wskazuje, gdzie są przechowywane informacje umożliwiające identyfikację osób, wrażliwe dane i inne klasy danych.

Szybsze osiąganie korzyści

W oparciu o ponad 30 wstępnie zdefiniowanych, gotowych klas określa typ danych znajdujących się w wybranej kolumnie (m.in. karty kredytowe, numery identyfikacji podatkowej czy numery telefonu w formacie amerykańskim), pozwalając szybciej osiągać korzyści.

Zaawansowane narzędzia do przetwarzania danych

Umożliwia badanie, standaryzację, dopasowywanie i zapamiętywanie danych oraz weryfikowanie ich adresów bezpośrednio w klastrze Hadoop. Pozwala także na czyszczenie i sprawdzanie poprawności adresów USAC i AVI.

Cechy

Łatwy w obsłudze interfejs graficzny z funkcją przeciągania i upuszczania

Interfejs graficzny — zaprojektowany z myślą o łatwości użycia — pomaga organizacjom szybko przekształcać informacje w całym przedsiębiorstwie. W połączeniu z produktem IBM BigIntegrate pozwala stworzyć w pełni funkcjonalną paletę aplikacji, które obejmują konektory do wielu różnych źródeł danych, m.in. najważniejszych tradycyjnych baz danych i platform — rozproszonych, IBM z/OS®, plikowych, Oracle, Salesforce.com, SAP, Hadoop i innych. Programiści udostępniają te źródła danych za pośrednictwem prostych funkcji obsługiwanych metodą „przeciągnij i upuść”.

Szybsze tworzenie dzięki wbudowanym funkcjom transformacji

IBM BigQuality to wysoce skalowalne rozwiązanie do zarządzania jakością danych, które pomaga osiągać większą wydajność. Rodzimą łączność z popularnymi źródłami danych zapewniają określone interfejsy i wbudowane wsparcie dla produktu IBM BigIntegrate. Setki wbudowanych funkcji transformacji umożliwiają przyspieszenie prac programistycznych. Skracaj czas pisania niestandardowego kodu, wielokrotnie wykorzystując zaawansowane, gotowe do użycia funkcje integracji i kontroli jakości danych.

Kompleksowe i konfigurowalne czyszczenie danych

Korzystaj z kompleksowych i konfigurowalnych funkcji czyszczenia danych — wsadowo lub w czasie rzeczywistym — w celu automatyzacji badania źródeł danych i klasyfikowania danych. Tego rodzaju automatyzacja umożliwia zespołom administratorów danych efektywne zarządzanie zasobami danych i szybsze reagowanie na bieżące potrzeby biznesowe w oparciu o wiarygodne informacje. Mechanizmy automatyzacji można skalować adekwatnie do aktualnych wymogów, co pomaga w przetwarzaniu błyskawicznie narastającej ilości danych przesyłanych do środowiska Hadoop.

Skuteczniejszy nadzór dzięki zautomatyzowanym ankietom i klasyfikacjom

Społeczność dostawców i konsumentów danych wciąż rośnie, a z nią wątpliwości dotyczące prywatności danych i uzyskiwania zgodności z obowiązującymi wymogami w obliczu błyskawicznie zwiększających się woluminów danych. IBM BigQuality pomaga oceniać różne źródła danych (w tym Hadoop), a także przechowywać i używać dane we właściwy sposób, według wcześniej ustalonych zasad. IBM BigQuality pomaga standaryzować i dopasowywać rekordy zgodnie z konfigurowalnymi regułami biznesowymi.

Usprawniona obsługa hurtowni danych

Przeprowadzaj wdrożenia w oparciu o rozwiązanie IBM BigIntegrate, tak by stworzyć w pełni funkcjonalne, zintegrowane rozwiązanie do zarządzania danymi, które pozwala wykorzystywać wielkie zbiory danych i analizy w każdej organizacji. Łącz tradycyjne narzędzia do obsługi hurtowni danych z najnowszymi osiągnięciami i technologiami w dziedzinie wielkich zbiorów danych, takimi jak platforma Hadoop, przetwarzanie strumieniowe, techniki eksploracji danych, zaawansowane analizy, korporacyjne funkcje integracji czy przetwarzanie kognitywne IBM Watson®.

Rodzima integracja danych w Hadoop

Spraw, by Twoja organizacja mogła integrować i przekształcać wszelkie dane w środowisku Hadoop, łącząc rozwiązanie z produktem IBM BigIntegrate. Na potrzeby inicjatyw związanych z wielkimi zbiorami danych wykorzystuj zarówno dotychczasowe, jak i nowe źródła danych. Udoskonalaj dane dzięki skalowalnym funkcjom monitorowania i czyszczenia oraz wielu innym rozbudowanym możliwościom kontroli jakości danych w przedsiębiorstwie. Nieprzerwanie przekształcaj dane Hadoop w wiarygodne i nadzorowane informacje.

Zobacz także

IBM InfoSphere Information Server for Data Quality

Zmienia dane w wiarygodne informacje, umożliwiając organizacjom nieustanne porządkowanie i monitorowanie jakości danych.

IBM InfoSphere QualityStage®

Pomaga tworzyć i przechowywać jednostki danych, takie jak informacje o klientach, lokalizacji, dostawcach i produktach w Twoim przedsiębiorstwie.

IBM InfoSphere DataStage®

Skalowalne narzędzie integracji danych idealne do projektowania i opracowywania zadań, które przenoszą i przekształcają dane lokalnie i w chmurze, oraz do zarządzania nimi.

Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Chat Now