Call Out

Integracja wielkich zbiorów danych Hadoop

IBM BigIntegrate to rozwiązanie do integracji wielkich zbiorów danych, które zapewnia nieprzerwaną łączność, możliwość szybkiego przekształcania danych i niezawodne, łatwe w użyciu funkcje dostarczania danych działające na węzłach danych w klastrze Apache Hadoop. IBM BigIntegrate udostępnia elastyczną i skalowalną platformę do wyodrębniania, przekształcania i integrowania danych Hadoop.

Rozwiązania BigIntegrate i IBM BigQuality oferują kompleksowe funkcje integracji danych Hadoop i nadzoru nad nimi. Należą do rodziny produktów IBM InfoSphere® Information Server przeznaczonych do eksploatacji w klastrach Hadoop.

Korzyści

Integracja wielkich zbiorów danych Hadoop

Udostępnia wysoce skalowalny mechanizm integracji danych, który operuje na pamięci wewnętrznej bez współużytkowania (shared-nothing). Działa bezpośrednio w klastrze Hadoop, pomagając wykorzystywać korporacyjne funkcje analizy wielkich zbiorów danych w środowisku jezior danych.

Udoskonalone profilowanie danych

Udostępnia bogaty zestaw funkcji profilowania danych, pozwalając lepiej zrozumieć zasoby przenoszone do środowiska Hadoop.

Sprawniejsza nawigacja w wielkich zbiorach danych

Wykorzystuje zarządzanie metadanymi, aby pomagać w interpretowaniu ogromnych ilości informacji znajdujących się w jeziorze danych.

Mechanizmy nadzorowania wielkich zbiorów danych

Udostępnia funkcje do nadzorowania wielkich zbiorów danych, służące m.in. do analizy wpływu zmian i sprawdzania informacji o pochodzeniu danych w niemal każdym punkcie integracji. To pozwala skalować analizy bez uszczerbku dla poziomu jakości spostrzeżeń na temat organizacji.

Analizy w czasie rzeczywistym

Umożliwia przekształcanie projektów wykorzystujących wielkie zbiory danych w ramach przetwarzania analitycznego w czasie rzeczywistym. Współpracuje z rozwiązaniem IBM Streams. Wykorzystuje standardowe konwencje integracji danych do gromadzenia i przekazywania danych na potrzeby zaawansowanych analiz wielkich zbiorów danych.

Cechy

Modernizacja i konsolidacja interfejsu użytkownika

IBM InfoSphere DataStage® Flow Designer — kluczowe narzędzie do integracji w rodzinie produktów IBM InfoSphere Information Server — umożliwia automatyczne powielanie schematów oraz daje dostęp do informacji o błędach, funkcji wyszukiwania i wpisywania z wyprzedzeniem. Oprócz tego jest kompatybilne z istniejącymi zadaniami DataStage.

Lepsze mechanizmy zarządzania i środowisko wykonawcze dla jezior danych

Zapewnia wysoką odporność zadań Information Server w środowisku Hadoop oraz ich szybsze i bezproblemowe wykonywanie dzięki dostępności, większej precyzji szacowania ilości kontenerów i zarządzaniu kolejkami.

Konektory do wielu źródeł danych

W skład niezwykle funkcjonalnego zestawu wchodzą kontektory do wielu różnych źródeł danych, m.in. najważniejszych tradycyjnych baz danych działających na platformach zawierających systemy rozproszone, IBM z/OS® i plikowe. Rozwiązanie BigIntegrate obsługuje najpopularniejsze aplikacje do przechowywania wielkich zbiorów danych w przedsiębiorstwie, w tym te zbudowane na bazie platform Oracle, Salesforce, SAP i Hadoop oraz te stworzone w innych rozproszonych środowiskach do magazynowania wielkich zbiorów danych. Dzięki prostemu interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” źródła danych są jeszcze łatwiej dostępne.

Prostsza integracja wielkich zbiorów danych Hadoop

Ułatw twórcom aplikacji w swoim przedsiębiorstwie zarządzanie rozproszonymi źródłami wielkich zbiorów danych Hadoop i ich integrowanie. Udostępnij im w pełni wyposażoną, skalowalną platformę integracji Hadoop do eksplorowania, znajdowania, przekształcania i integrowania wielkich zbiorów danych — bez względu na ich lokalizację i typ. Stosowanie reguł nadzoru będzie odbywało się szybciej i wymagało mniejszych nakładów pracy, umożliwiając przeprowadzanie skalowalnych analiz — na przykład analizowanie wpływu zmian i sprawdzanie informacji o pochodzeniu danych bez uszczerbku dla poziomu jakości spostrzeżeń na temat organizacji.

Transformacja obsługi hurtowni danych

Łącz tradycyjne narzędzia do obsługi hurtowni danych z najnowszymi technikami i technologiami w dziedzinie przechowywania rozproszonych wielkich zbiorów danych. Wykorzystuj unikatowe możliwości rozwiązania BigIntegrate, by uwalniać maksymalny potencjał klastrów Hadoop, strumieniowych technologii przetwarzania, mechanizmów eksploracji danych, zaawansowanych analiz i technik przetwarzania kognitywnego IBM Watson®. W szybszy i bardziej wydajny sposób dostarczaj użytkownikom aplikacji korporacyjnych bezcenne spostrzeżenia płynące z analizy wielkich zbiorów danych.

Potęga IBM BigQuality

Połącz rozwiązania IBM BigIntegrate i IBM BigQuality, aby w pełni wykorzystywać skalę i potencjał wielkich zbiorów danych Hadoop. W ten sposób będziesz pozyskiwać znacznie więcej cennych informacji z całego ekosystemu wielkich zbiorów danych. Regularnie czyść dane i monitoruj ich jakość, tak by zintegrowany wielki zbiór danych Hadoop stanowił źródło wiarygodnych, praktycznie użytecznych informacji dla szerokiej gamy aplikacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Zobacz także

IBM InfoSphere Information Server for Data Integration

Pomaga w interpretacji, oczyszczaniu, przekształcaniu, monitorowaniu i dostarczaniu wiarygodnych danych o bogatym kontekście.

IBM InfoSphere DataStage

Skalowalne narzędzie integracji danych idealne do projektowania i opracowywania zadań, które przenoszą i przekształcają dane lokalnie i w chmurze, oraz do zarządzania nimi.

IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition

Zyskaj wszechstronne możliwości w dziedzinie integracji informacji, pomagające w analizowaniu, generowaniu, utrzymywaniu, przekształcaniu i dostarczaniu danych wysokiej jakości oraz w sprawowaniu nad nimi nadzoru.

Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Chat Now