Przedstawiamy IBM Big Replicate 2.14

Ogranicz przestoje podczas replikacji danych w różnych środowiskach

IBM Big Replicate to platforma klasy korporacyjnej służąca do replikacji danych, która zapewnia spójność danych w środowiskach rozproszonych, lokalnych i chmurowych, w tym w bazach danych SQL i NoSQL.To narzędzie do replikacji danych opiera się na wysoce wydajnym mechanizmie koordynującym, który zapewnia dostępność, dokładność i spójność nieustrukturyzowanych danych w różnych lokalizacjach. Technologia replikacji danych w czasie rzeczywistym jest nieinwazyjna i przenosi działania na wielkich zbiorach danych ze środowisk testowych do środowisk produkcyjnych, w różnych dystrybucjach Hadoop, oraz ze środowisk lokalnych do chmurowych — przy minimalnych przestojach lub zakłóceniach.

Korzyści

Zapobieganie katastrofom w dowolnym środowisku

Usuwanie skutków katastrof i wysoka dostępność usług przy bliskim zeru docelowym czasie odtworzenia (RTO) i docelowym okresie dopuszczalnej utraty danych (RPO) zapewniają ciągłość działalności biznesowej i zgodność z umowami SLA w środowiskach lokalnych i hybrydowych środowiskach chmurowych.

Migracja do chmury przy minimalnych przestojach

Replikacja danych w chmurze, opracowana z myślą o eliminacji przestojów, umożliwia użytkownikom podejmowanie działań na danych nawet w czasie migracji petabajtów danych.

Przenośność danych dla swobody działania

Odpowiadaj na potrzeby przedsiębiorstwa związane z replikacją danych w dowolnym miejscu — lokalnie lub w chmurze hybrydowej. Pełna przenośność danych zapewni Ci swobodę działania.

Najważniejsze funkcje

  • Wysoce dostępne i dokładne dane
  • Automatyczne odzyskiwanie danych w wypadku przestojów
  • Ochrona przed uzależnieniem od jednego dostawcy chmury
  • Pełna przenośność danych
  • Ujednolicenie klastrów Hadoop w celu konsolidacji jezior danych
  • Niższe koszty związane z infrastrukturą

Ilustracje przedstawiające produkty

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Big Replicate for Hadoop


Big Replicate for Hadoop pozwala w czasie rzeczywistym replikować dane klastrów Hadoop — nawet pochodzących z różnych dystrybucji.

Big Replicate for Object Stores


Big Replicate for Object Stores pozwala w czasie rzeczywistym replikować dane klastrów Hadoop w obiektowej pamięci masowej.

Big Replicate for Hive


Dodatek do produktu Big Replicate for Hadoop, który pozwala w czasie rzeczywistym replikować Hive Metastore — bazę metadanych dla wszystkich tabel utworzonych w składnicy Hive.

Big Replicate for Security


Dodatek do produktu Big Replicate for Hadoop, który replikuje strategie bezpieczeństwa w osobnych instancjach dostawców strategii baz danych, przyczyniając się do ich spójnego egzekwowania.

Big Replicate for Backup


Dodatek do produktu Big Replicate for Hadoop, który umożliwia tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, aby ograniczać ryzyko utraty danych spowodowanej błędem ludzkim lub cyberatakiem.

Next Steps

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj demo (05:06)

Kup teraz i postaw pierwszy krok