Obejrzyj tę 3-częściową serię webinariów i dowiedz się więcej o rozwiązaniu IBM Banking Process and Service Models.

Obejrzyj tę 3-częściową serię webinariów i dowiedz się więcej o rozwiązaniu IBM Banking Process and Service Models. Przejdź do serii (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

Usprawnienie procesów bankowych

kobieta z telefonem komórkowym podczas pracy

IBM Banking Process and Service Models (BPS) to bogaty w treści zestaw modeli zaprojektowanych z myślą o organizacjach z sektora usług finansowych. Oprogramowanie IBM BPS umożliwia definiowanie typowych procesów biznesowych i usług w całym przedsiębiorstwie. Oferuje zestaw sprawdzonych definicji modeli i usług, które pomagają w modernizacji systemów podstawowych i realizacji projektów w zakresie integracji. Użytkownicy biznesowi i specjaliści IT mogą nadzorować i ewaluować złożone wymagania, a także błyskawicznie dostosowywać procesy biznesowe do indywidualnych potrzeb. Ułatwia to zapewnianie zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i pozwala rozwijać procesy bankowe w efektywny i ekonomiczny sposób.

Korzyści

Większy poziom zadowolenia klienta

Pomaga zwiększać poziom satysfakcji klientów, rozwijać bazę klientów, a także ograniczać koszty sprzedaży i obsługi klientów.

Rozpoznawanie okazji do wprowadzania ulepszeń

Ułatwia identyfikowanie możliwości wprowadzania ulepszeń, usprawnia przebieg procesów, a także zwiększa szybkość i opłacalność realizowanych usług.

Identyfikowanie okazji do optymalizacji i ograniczanie kosztów

Identyfikuje nadmiarowe procesy, pomagając zwiększać wydajność. W ten sposób ułatwia przeprowadzanie szkoleń i konserwacji, optymalizuje współczynnik kosztów do przychodów i pozwala zapewniać klientom lepszą obsługę.

Gwarancja zgodności z przepisami

Pomaga zyskać pewność, że realizowane procesy spełniają obowiązujące wymogi prawne, i odpowiada na potrzeby w zakresie zarządzania ryzykiem. W ten sposób może też uwalniać kapitał potencjalnie zwiększający zdolność udzielania pożyczek i zdolność inwestycyjną.

Najważniejsze cechy i funkcje

Udoskonalone modelowanie procesów

Korzystaj z bogatych w treści modeli zaprojektowanych specjalnie z myślą o Twojej organizacji działającej w sektorze usług finansowych. Używaj szablonów pomagających spełniać złożone i wciąż zmieniające się wymagania prawne i przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem. Optymalizuj tworzenie efektywnych rozwiązań do przetwarzania i modelowania.

Usprawnienie procesów bankowych i automatyzacji

Koreluj zarządzanie procesami biznesowymi z wyznaczonymi celami strategicznymi. Szybciej dostosowuj się do nowych trendów panujących na rynku. Skuteczniej integruj procesy „odziedziczone” w wyniku fuzji i przejęć.

Implementowanie sprawdzonych procedur

Stosuj sprawdzone procedury zweryfikowane przez czołowe organizacje działające w sektorze bankowości i usług finansowych. Zyskaj obszerny słownik do opisywania problemów biznesowych, aplikacji i komponentów. Oprogramowanie obsługuje notację Business Process Modeling Notation (BPMN) 2.0, specyfikację SOAml i interfejsy API Restful.

Zarządzanie wieloma procesami

Zarządzaj wieloma złożonymi procesami bankowymi i finansowymi w bardziej efektywny sposób. Dotyczy to otwierania rachunków, udzielania pożyczek i kredytów hipotecznych, zarządzania majątkiem i inwestycjami, zarządzania obrotem gotówki, zarządzania sprzedażą i relacjami, administrowania kadrą i kontrolowania przepływów biznesowych.

Niższe koszty i oszczędność czasu

Identyfikuj nadmiarowe procesy, które można skonsolidować lub wyeliminować. Ułatwia to przeprowadzanie szkoleń i konserwacji, optymalizuje współczynnik kosztów do przychodów i pozwala doskonalić obsługę klientów.

Wsparcie w zakresie regulacji prawnych i standardów

Przygotuj się do spełniania obowiązujących standardów i przepisów, wynikających m.in. z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy California Consumer Privacy Act (CCPA), ustawy Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), normy ISO 20022 i ekosystemu Banking Industry Architecture Network (BIAN).

Branżowe modele danych od IBM, które mogą Cię zainteresować

IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse

Szybsze projektowanie korporacyjnej hurtowni danych przedsiębiorstwa lub rozwiązania do inteligentnej analizy danych w oparciu o wytyczne biznesowe w zakresie usług finansowych.

IBM Insurance Information Warehouse

Szybsze projektowanie nadzorowanej hurtowni danych przedsiębiorstwa i rozwiązania do inteligentnej analizy danych w oparciu o wytyczne biznesowe w zakresie usług ubezpieczeniowych.

IBM Unified Data Model for Healthcare

Sprawdzone modele danych na potrzeby sprawozdań i analiz dla Twojej organizacji z sektora opieki zdrowotnej.

IBM Data Model for Energy and Utilities

Sprawdzone modele danych na potrzeby sprawozdań i analiz dla Twojej organizacji z sektora energetyki i usług komunalnych.