Obejrzyj tę 3-częściową serię i dowiedz się więcej o rozwiązaniu IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse

Obejrzyj tę 3-częściową serię i dowiedz się więcej o rozwiązaniu IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse Przejdź do webinariów (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

Glosariusze i modele danych dla rynków bankowych i finansowych

Klient korzystający z płatności mobilnych

IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse to branżowy wzorzec, który obejmuje słowniki biznesowe, modele projektowania hurtowni danych i szablony analiz. Modele IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse usprawniają opracowywanie architektury danych, nadzorowanie danych i realizowanie przedsięwzięć związanych z hurtownią danych. Ponadto modele zapewniają kompleksową, skalowalną i elastyczną strukturę stanowiącą punkt wyjścia do przeprowadzania strategicznych inicjatyw w zakresie danych bankowych.

Korzyści dla rynków bankowych i finansowych

Szybsza realizacja inicjatyw w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodnością

Przyspiesza etapy analizowania i planowania projektów na potrzeby wdrażania regulacji i standardów. Oferuje gotowe do użycia komponenty, które pomagające spełniać wytyczne stawiane m.in. przez przepisy RODO, CCAR, MSSF, CCPA czy Basel II/III.

Konsolidacja wartościowych danych finansowych

Umożliwia konsolidowanie, nadzorowanie i przygotowywanie zorganizowanych i wartościowych danych rynków bankowych i finansowych pochodzących z wielu kanałów i obejmujących wiele produktów.

Niwelowanie błędów i kosztów rozwojowych

Ułatwia przygotowywanie zintegrowanych raportów w sposób etapowy, niwelując ryzyko i ograniczając koszty rozwojowe. Skraca czas potrzebny do oceny wymagań i indywidualnych potrzeb.

Spełniaj wymagania biznesowe i prawne

Wsparcie dla instrumentów finansowych IFRS (IFRS 9 i IFRS 7)

Normy International Financial Reporting Standards (IFRS) 9 i IFRS 7 pozwalają uświadomić sobie drogę, jaką przeszły standardy sprawozdawczości dotyczące m.in. instrumentów finansowych. Standardy IFRS 9 i IFRS 7 wymagają znaczącej modernizacji dotychczasowych procedur sprawozdawczości finansowej. Modele IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse przedstawiają założenia standardów IFRS w postaci uporządkowanego i czytelnego dla użytkowników biznesowych glosariusza.

Zarządzanie relacjami z klientami

Inicjatywy zorientowane na klienta, kompleksowe zarządzanie relacjami i analizy to obecnie klucz do sukcesu czołowych na rynku instytucji finansowych. Modele IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse obejmują obszerne treści dotyczące charakterystyki, zachowań, interakcji, relacji i statusu finansowego klientów, ułatwiając w ten sposób wykorzystywanie danych na potrzeby zarządzania relacjami z klientami w instytucjach finansowych.

Zarządzanie aktywami i pasywami oraz ryzyko płynności

Biorąc pod uwagę widoczną w ostatnim czasie koncentrację na stawianych długoterminowemu finansowaniu wymogach dotyczących ryzyka płynności, model Glossary w rozwiązaniu IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse 8.10 uwzględnia teraz zarówno podstawową charakterystykę zarządzania aktywami i pasywami, jak i informacje na temat ryzyka płynnościowego. Dzięki temu klienci mogą wyodrębniać i ujednolicać opisy informacji wymagane przez rozwiązania do zarządzania aktywami i pasywami oraz rozwiązania do kontrolowania ryzyka płynności.

Analiza płatności

Modele IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse oferują funkcje analityczne w obszarze płatności. Modele zapewniają obszerne opisy elementów płatności, uwzględniając konkretne wymagania analityczne dotyczące opisów typowych wzorców sprawozdawczości w kontekście płatności w wymianie handlowej. W szczególności nacisk został położony na płatności komercyjne, jednak wiele aspektów zdefiniowanych wymagań analitycznych dotyczy również płatności detalicznych.

FATCA

Ustawa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ma uniemożliwiać osobom fizycznym i prawnym na terenie USA unikanie opodatkowania poprzez przechowywanie aktywów na zagranicznych rachunkach. Szczegółowa analiza ustawy FATCA, powiązanych z nią formularzy podatkowych i dokumentów dotyczących ustaleń międzyrządowych pozwoliła rozszerzyć modele IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse o newralgiczne dane biznesowe znajdujące się w tych pismach.

Zgodność z zapisami umów Basel II/III

Niezawodny model hurtowni danych to najważniejszy element skutecznie funkcjonującego rozwiązania do zbierania danych o ryzyku i raportowania. Model musi być na tyle obszerny, by obejmować wszystkie czynniki ryzyka, na jakie narażona jest instytucja finansowa, a jednocześnie oferować możliwość dostosowywania go do lokalnych przepisów i wprowadzanych z czasem zmian prawnych. Modele IBM Banking and Financial Data Warehouse wspierają skonsolidowane rozwiązanie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, uwzględniając wszystkie aspekty danych o ryzyku — kredytowym, rynkowym, płynnościowym i operacyjnym.

Wsparcie w zakresie ochrony prywatności danych (RODO/CCPA)

Rozwiązanie IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse udostępnia branżowe słownictwo, które pomaga w wyodrębnianiu poufnych danych i ochronie ich prywatności. Zawiera szablony kluczowych wskaźników wydajności (KPI) na potrzeby wymaganych sprawozdań i hierarchię terminologii stosowanej w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i ustawie California Consumer Privacy Act (CCPA). Glosariusz i bazowe modele hurtowni danych pomagają zyskać pewność, że architektura danych korporacyjnych zapewnia niezbędne artefakty danych potrzebne do zgłaszania problemów z ochroną danych i pomaga w ustalaniu zapotrzebowania na konkretne typy danych osobowych.

Wsparcie w zakresie instrumentów finansowych IFRS

Przeczytaj, w jaki sposób rozwiązanie IBM Banking and Financial Markets Data Warehouse przedstawia standardy IFRS w postaci uporządkowanego i czytelnego dla użytkowników biznesowych glosariusza.

Dodatkowe modele branżowe od IBM

IBM Banking Process and Service Models

Gotowe, stworzone z myślą o sektorze usług finansowych słowniki, procesy, działania i usługi oraz interfejsy i komponenty, które wspierają analizy oraz projektowanie zarządzania procesami biznesowymi i architektur zorientowanych na usługi.

IBM Insurance Information Warehouse

Gotowe, stworzone z myślą o sektorze ubezpieczeń słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych.

IBM Data Model for Energy and Utilities

Gotowe, stworzone z myślą o sektorze energetyki i usług komunalnych słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych.

IBM Unified Data Model for Healthcare

Gotowe, stworzone dla służby zdrowia słowniki, wskaźniki KPI i struktury danych umożliwiające usprawnienie nadzoru nad przedsiębiorstwem i szybszą realizację projektów analitycznych.