Najważniejsze cechy i funkcje

Certyfikowane kontenery

Przeczytaj opracowanie (PDF 669 KB)

Certyfikowane kontenery IBM dla rozwiązania IBM Sterling B2B Integrator są produktami klasy korporacyjnej ze wzmocnionymi zabezpieczeniami i zintegrowanymi typowymi usługami programowymi. Pomagają w ujednoliceniu całego cyklu wdrożenia, oferując m.in. łatwość instalacji i konfiguracji, zarządzanie aktualizacjami i wycofywaniem zmian, skalowalność oraz bezpieczeństwo.

Wysoce dostępna komunikacja i odtwarzanie po awarii

Przeczytaj krótki opis rozwiązania (PDF 137 KB)

IBM Sterling Global Mailbox odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wysokiej dostępności i nadmiarowości, oferując stabilne i niezawodne rozwiązanie do przechowywania danych w rozproszonych lokalizacjach geograficznych. Rozwiązanie to obsługuje aktywną komunikację w celu zapewnienia odporności na zakłócenia i usuwania skutków awarii w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Rozwiązanie IBM Sterling Global Mailbox jest dostępne jako dodatek do rozwiązań IBM Sterling B2B Integrator i IBM Sterling File Gateway, a także współpracuje z produktem IBM Sterling Control Center.

Obsługa protokołów komunikacyjnych

Bezpośrednio obsługuje liczne protokoły komunikacyjne, w tym usługi WWW, klienta i serwera S/FTP/S, HTTP/S, SMTP, Applicability Statement (AS1-AS4), RosettaNet, WebDAV i Zengin TCP/IP, a także SSL, SSH i inne — zatem jest w stanie przyjąć praktycznie każdego nowego partnera B2B, niezależnie od jego zaplecza technicznego.

Scentralizowane włączanie nowych partnerów do ekosystemu

Przeczytaj opracowanie (PDF 201 KB)

Chociaż B2B Integrator obsługuje włączanie nowych partnerów handlowych, IBM Sterling Partner Engagement Manager współpracuje z B2B Integrator, aby scentralizować proces włączania nowych partnerów w aplikacjach zgodnych ze specyfikacją REST API. Możliwość samoobsługowego włączania partnerów do systemu przez personel biznesowy eliminuje zależność od pomocy informatyków, a opcja przechowywania lokalnego pozwala na ukrycie wrażliwych danych partnerów za firewallem.